Voorspelling 2022: huizenprijzen stijgen, rente blijft laag


Een heel jaar vooruitkijken is lastig. Een paar maanden kan volgens De Hypotheker wel als het om de hypotheekrentes gaat. Die veranderen amper in de komende paar maanden, is de verwachting van de hypotheekadviesketen. Een stijging van de huizenprijzen wordt wél verwacht.

LEES VERDER De tarieven zijn de afgelopen maanden iets gestegen, maar liggen nog altijd op een extreem laag niveau. En dat blijft nog wel even zo, denkt directievoorzitter Michel van den Akker. De stijging in de afgelopen maanden werd ingegeven door de hogere rente op staatsleningen en het besluit van DNB dat banken grotere kapitaalbuffers moeten aanhouden als zij hypotheken verstrekken.

“Dit leidt tot hogere kosten en dit berekenen banken door in de hypotheekrentes.” Maar de Europese Centrale Bank laat de officiële rentetarieven voorlopig ongemoeid, verwacht Van den Akker. “Mede vanwege de aanhoudend lage hypotheekrente houden we in het komende jaar rekening met een verdere stijging van de huizenprijzen, hoewel de gemiddelde prijsstijging minder fors zal uitpakken dan in 2021.”

Woningmarkt_598


Meer weten over de woningmarkt?


Ga naar het dossier op Amweb 

 

Inflatie tijdelijk

Dat de inflatie sterk is toegenomen, heeft slechts tijdelijk invloed, verwacht de keten. “De groeiende werkgelegenheid en overtollige productiecapaciteit zwakken de inflatie uiteindelijk af. Zodra de effecten van tijdelijke factoren op de inflatie afnemen, zullen structurele factoren weer de overhand krijgen. De verwachting is dat de ECB haar opkoopbeleid van obligaties voorlopig zal continueren. Onder deze omstandigheden verwachten wij in de komende periode een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente en een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau voor de lange hypotheekrente.”


Tienjaarsrente meest gestegen

Een hypotheek met NHG levert steeds minder voordeel op: de rentekorting is nu ongeveer 0,5 procent. “Geldverstrekkers richten zich met name op het segment zonder NHG, omdat – door de explosief stijgende huizenprijzen – bij de overgrote meerderheid van de hypotheekaanvragen geen sprake is van NHG.” Wie 100% van de woningwaarde leent, betaalt gemiddeld 1,92 procent voor een 20 jaar vaste hypotheek, iets meer dan in september. Met NHG is het gemiddelde tarief 1,41 procent. Wie voor 30 jaar vast kiest, betaalt nu 2,11 procent en 1,58 procent met NHG. De grootste stijging van de gemiddelde hypotheekrente is te zien bij de tienjaarsrente met NHG. Die ligt met 1,09 procent iets hoger (+0,09 procent) dan het dieptepunt van 1,00 procent uit september.


Probeer AM

Woningmarkt

17/18
Loading ...