SPONSORED CONTENT

Completer aanbod en activatie pensioenbewustzijn centraal in beleid Allianz 

De consolidatie van aanbieders en het pensioenbewustzijn: twee hot topics binnen de advieswereld. De consolidatiegolf holt de keuze voor adviseurs en werkgevers uit. Pensioenverstrekker Allianz roeit tegen die stroom in door het aanbod uit te breiden met een PPI. Ook neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid in de financiële bewustwording van werknemers.

LEES VERDER 


Alliantz

Allianz heeft op 1 augustus van dit jaar Rabo PGGM PPI overgenomen. Hiermee zijn contracten van ruim 2.000 werkgevers en 50.000 deelnemers gemoeid. De PPI-oplossing is nu niet alleen voor Rabo-adviseurs, maar voor alle pensioenadviseurs toegankelijk.

Naast meer keuze voor adviseurs, leidt de overname op termijn tot lagere kosten voor de klant. Mart Vreven, commercieel directeur van Allianz Nederland, licht toe: “Allianz verzekerde voor de overname al het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico van de PPI. Bovendien zijn de PPI en onze pensioenverzekering beide beschikbare-premieregelingen. Door het verzekeringsaanbod en vermogensbeheer te combineren, profiteren klanten van schaalvoordelen.”


PPI en perceptie

Beide pensioenoplossingen vertonen dan ook veel overeenkomsten. Toch kiezen werkgevers heel bewust voor een PPI. “Dat heeft ook te maken met de perceptie. Een PPI is een heel lean pensioenbedrijf; een aparte entiteit zonder verzekeringstechnische risico’s. De oplossing bestaat ook pas tien jaar en heeft dus geen legacyproblemen”, zegt Mark Brussen, head of PPI.


Allianz_585

Mark Brussen: “Wij spelen ook een actieve rol in de communicatie en helpen bijvoorbeeld met deelnemerpresentaties, activitatieworkshops en inloopgesprekken.”

Vreven merkt op: “Legacy speelt overigens binnen onze totale pensioenportefeuille niet. Die problemen zie je vooral bij salaris-diensttijdregelingen. Wij hebben altijd regelingen op basis van beschikbare premie verzekerd.”

 

Gemak en maatwerk

Vreven ziet het grootste verschil in gemak en maatwerk. “Voor de keuze van de best passende pensioenregeling biedt de adviseur grote toegevoegde waarde. Kleinere bedrijven zijn vaak gebaat met weinig complexiteit, omdat ze de mensen en expertise niet hebben. Dat maakt een PPI als modulair product de ideale oplossing voor het mkb. Administratie, verzekeren, beleggen en communicatie: je kan alles uitbesteden.”

Bij grotere bedrijven ligt de nadruk vaak meer op maatwerk, waarvoor het verzekeringsproduct meer mogelijkheden biedt. Brussen: “Denk bij maatwerk aan de koppeling van salarispakketten, of een oplossing als Pensioenklik. Daarmee stellen werknemers al vóór de pensioendatum hun pensioenuitkering veilig.”

Pensioenbewustzijn en vertrouwen

Zo’n keuze vraagt wel om pensioenbewustzijn van de deelnemer. “Het antwoord op de vraag hoe je dat bewustzijn activeert, blijft de heilige graal van de pensioensector”, aldus Vreven. Het vertrouwen in de sector speelt daarbij parten. Werknemers lezen dat pensioenen omlaag gaan en dat er al jaren niet geïndexeerd wordt. Dat dit niet speelt voor PPI’s en beschikbare-premieverzekeringen, weten ze onvoldoende. Zo boekt Allianz Pensioen al vijf jaar een gemiddeld beleggingsresultaat van 9%.

Over het vertrouwen van adviseurs heeft Allianz geen klagen. Het pensioenbedrijf komt al een paar jaar als winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek uit de bus. Vreven zegt: “Dat zit in het menselijke. Wij werken niet met robots. Onze deskundige mensen zijn er echt om adviseurs en hun klanten verder te helpen.”

 

Communicatie en toegankelijkheid

Maar hoe bouw je aan het vertrouwen van de deelnemers? “Je zorgt om te beginnen dat iedereen een goed pensioen opbouwt en verzekerd is. Ook als een deelnemer nog geen beleggingsprofiel heeft gekozen in het werknemersportaal”, zegt Brussen. “Dat portaal is laagdrempelig, met heldere taal, vragen en keuzes. En bij momenten die ertoe doen, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, herinneren we deelnemers eraan hun pensioensituatie te bekijken”, stelt Vreven.

Brussen: “Wij spelen ook een actieve rol in de communicatie. Dat is natuurlijk in eerste instantie de rol van de adviseur en de werkgever. Maar wij helpen bijvoorbeeld met deelnemerpresentaties, activitatieworkshops en inloopgesprekken. De werkgever kan via een dashboard de geanonimiseerde resultaten van zulke activiteiten volgen. Hoeveel mensen bijvoorbeeld hebben ingelogd op het portaal en een beleggingsprofiel kiezen.”

 

Toekomstplaatje

Het pensioenakkoord biedt verdere kansen voor activering. Zeker van jongere werknemers, omdat ze hun eigen kapitaal gaan opbouwen. Ook wordt het fiscaal weer meer mogelijk gemaakt om eerder te stoppen met werken, of af te bouwen met een deelpensioen. Brussen: “Als je op je zestigste bedenkt dat je op je tweeënzestigste met pensioen wilt, ben je te laat.” Vreven vult aan: “Ieder jaar dat je eerder met pensioen gaat, betekent 7% minder pensioen.”

Allianz zoekt de bewustwording niet alleen in het financiële plaatje. Vreven: “Je wilt ook dat mensen hun pensioen gezond halen, bijvoorbeeld met sporten. Via ons partnership met de Olympische Spelen gaan we de combinatie van financieel bewustzijn en gezondheid concreet uitwerken. Als thema in activatieworkshops, maar ook voor onze eigen mensen.”

Allianz_586

Mart Vreven: “Kleinere bedrijven zijn vaak gebaat met weinig complexiteit, omdat ze de mensen en expertise niet hebben.”


Meer keuze, beter advies

Los van productoplossingen blijft het pensioenbedrijf investeren. Vreven: “Vanuit het akkoord, maar ook omdat wij onze verantwoordelijkheid serieus nemen. Daarom blijven we focussen op bewustwording. Maar we willen ook dat er voor de adviseur en werkgever meer te kiezen valt.” “Want,” zegt Brussen, “een completer aanbod met meer keuze betekent een beter advies aan de klant en dus een beter pensioen voor werknemers.” 

 

Dit artikel is gesponsord door Allianz.

Simplifai

Allianz

4/18
Loading ...