Sponsored content


Inboedelverzekering steeds vaker een keuzemenu


We zien een grote verschuiving optreden rondom de inboedelverzekeringen. Waar de afgelopen decennium het inboedelproduct bekend stond als een 'alles-is-verzekerd-polis', zien we dit de afgelopen jaren veranderen. De nieuwe inboedelproducten worden steeds meer opgebouwd vanuit keuzedekkingen. Hierdoor is het mogelijk om de inboedelverzekering helemaal aan te passen naar de wensen van de verzekerde, maar vergt het ook meer overleg en maatwerk.

Lees verder 


Verandering inboedelportefeuille en gevolgen voor je kantoor

Steeds meer inboedelverzekeringen vergoeden geen schade meer bij vallen of stoten van mobiele apparatuur binnenshuis. Wil jouw klant zijn mobiele apparatuur uitgebreid verzekeren, dan kan dat via een aparte keuzedekking. Elke maatschappij heeft daarvoor wel een speciale dekking ontwikkeld. Deze varieert van een buitenshuis-dekking tot een dekking voor mobiele elektronica.

Als we de inboedel-aanvragen van 2021 analyseren, dan zien wij dat de beschikbare keuzedekkingen bij 75% van de aanvragen niet worden meeverzekerd. De meest voorkomende inboedelschades – de afgelopen jaren – betreft toch wel schade omtrent mobiele apparatuur (gadgets). In 2020 lag dit percentage zelfs op 22%. Dit is een significant aantal, wat zorgt voor veel impact bij de adviseurs. Omdat bij 75% van de aanvragen de keuzedekking(en) niet meeverzekerd wordt, verwachten we dat het percentage schades percentage van 22% zal gaan dalen.

 

Enorme verschillen

Het is als adviseur van belang te weten dat er enorme variatie is in de vergoedingen en (keuze-) dekkingen van mobiele apparatuur binnen de verschillende inboedelproducten.

 

  • Is vallen en stoten van mobiele apparatuur binnenshuis verzekerd ja of nee?
  • Als ik een keuzedekking toevoeg, wat is dan het verzekerd bedrag?
  • Hoe hoog is het Eigen Risico?
  • Woont de klant in een grensgebied, let dan op mogelijke beperkingen bij een aantal keuzedekkingen in relatie tot het verzekerd gebied; betreft dat alleen Nederland of ook buitenland?

 

De afgelopen periode is het aanbod van de particuliere inboedelproducten, wat we bij VCN kunnen aanbieden aan onze relaties, enorm uitgebreid. Om onze adviseurs mee te nemen in de verschillen die er zijn, hebben we voor het verzekeren van mobiele apparatuur verschillende overzichten uitgebracht en toegelicht in een webinar.

Bespreek keuzedekking mobiele apparatuur

Vanuit VCN deelt Paul Schilders, business partner Particulier, nog wat tips. “Bespreek de keuzedekking en de mogelijkheden voor wel of niet verzekeren van mobiele apparatuur uitgebreid met je klant. Dit lijkt een open deur, maar toch zien we nog genoeg voorbeelden van schades aan mobiele apparatuur, waarbij verzekerden verrast worden over het feit dat er een eigen risico van toepassing is met een laag verzekerd bedrag of dat er zelfs helemaal geen dekking is bij een schade.”

Paul vertelt verder: “Ik sprak laatst een adviseur die bij elke inboedel-aanvraag nog expliciet in de e-mail benoemt wat het eigen risico is en licht hij de dekking van de mobiele apparatuur uitgebreid toe. Met de veranderingen die plaatsvinden binnen de producten, vind ik dit wel een mooi voorbeeld.


VCN_591

‘Als we de inboedel-aanvragen van 2021 analyseren, dan zien wij dat de beschikbare keuzedekkingen bij 75% van de aanvragen niet worden meeverzekerd’

 

Daarnaast legde deze adviseur ook zijn werkwijze uit door bij schade uitgebreide hulp en ondersteuning te bieden en op te komen voor de belangen van zijn klanten bij de verzekeraar. Bij een waterschade of brandschade gaat hij ook direct bij zijn klanten langs. Het is met deze toevoegingen dat deze adviseur zijn meerwaarde laat zien."

 

Bonustip: beschermhoes als presentje

Als laatste deelt Paul graag nog een goede tip, die hij heeft gezien bij een andere financieel adviseur. “Elk gezin heeft tegenwoordig wel een tablet voor de kinderen. En dan zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. Door een beschermhoes met het logo van het kantoor erop als presentje uit te reiken bij een Inboedelverzekering, kan het niet meer mis gaan. De tablet is preventief beschermd en de adviseur blijft on top of mind in het hoofd van zijn klant!”


VCN_592


Meer lezen van VCN?

In een serie van vijf broodtrommelgesprekken gaan medewerkers van VCN in gesprek met adviseurs over actuele onderwerpen. Bekijk deze en andere artikelen hier Onderlinge 's Gravenhage

VCN

10/18
Loading ...