AFM:

‘Samenwerking is de sleutel tot voortbestaan intermediair’

Samenwerking is de sleutel tot voortbestaan intermediair Dit stelt Jan Berndsen, hoofd Verzekeren en Pensioenen bij de AFM, in een exclusief interview met AM. Aanleiding voor het gesprek is het verschijnen van Marktindrukken 2021. Met de publicatie hiervan wil de toezichthouder opnieuw aan de wens van de sector van financiële dienstverleners tegemoetkomen om beelden en inzichten over de sector met de sector zelf te delen.

Lees verder 
Jan Berndsen

In het voorjaar van 2021 heeft de AFM de vragenlijst voor de Markt Monitor Adviseurs en Bemiddelaars (MMAB) samen met de vragenlijst voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verstuurd. De informatie die de AFM heeft ontvangen is de basis van deze publicatie.


In 2020 nog 7.478 intermediairs

Uit het rapport blijkt dat er in 2020 nog 7.478 intermediairs waren, een jaar later zijn dit er nog 7.390. Dit betekent dat in één jaar 88 dienstverleners ermee stopten. Dit betreft het totaal aantal vergunninghouders in de gehele keten en is inclusief vergunninghouders die van rechtswege een vergunning voor financiële dienstverlening ontvangen.” 

‘Bedrijven kunnen door samenwerking extra investeringskracht en schaalgrootte creëren, zodat ze bijblijven met wet- en regelgeving en bijvoorbeeld samen software kunnen inkopen’

Berndsen geeft aan dat hij een voorstander is van samenwerking, zeker als dit de sector toekomstbestendiger maakt. Hij vertelt dat er twee ontwikkelingen zijn die leiden tot verregaande samenwerking. “Allereerst is dit toenemende wet- en regelgeving en ten tweede is dat digitalisering. Samenwerking, en dat kan in diverse vormen zoals ons rapport laat zien, is de manier om daar tegenwicht aan te bieden. Bedrijven kunnen door samenwerking extra investeringskracht en schaalgrootte creëren, zodat ze bijblijven met wet- en regelgeving en bijvoorbeeld samen software kunnen inkopen.”


Twee typen overnames op de markt

Berndsen verwacht dat de consolidatietrend voorlopig nog wel aanhoudt. Hij ziet binnen de markt twee typen overnames. Allereerst zijn het financieel dienstverleners die vanuit strategische overwegingen partijen opkopen, ten tweede zijn het investeerders die in het intermediair stappen. “De eerste groep doet overnames vooral gericht op kostenefficiënte en het versterken van de concurrentiepositie, zowel binnen als buiten de keten. De tweede groep koopt bedrijven als investering. Dit laatste hoeft niet altijd erg te zijn, zolang de financiële doelen niet het klantbelang schaden.” Het hoofd Verzekeren en Pensioenen benadrukt dat de AFM daarom zicht wil hebben op deze trend en deze daarom blijft monitoren.


De gehele consolidatie brengt volgens Berndsen twee potentiële risico’s met zich mee. Allereerst krijgen consumenten op steeds minder plekken toegang tot advies. Ten tweede wordt het aanbod van producten en diensten door een beperkt aantal partijen bepaald, waardoor producten of diensten worden afgestoten en niet meer verkrijgbaar zijn, of uitsluitend tegen een hoge prijs. Dat kan dan weer leiden tot onverzekerbaarheid. Berndsen benadrukt tot slot dat de consolidatie ook kansen biedt, zoals uiteindelijk een sterker intermediairkanaal dat toekomstbestendig is.

Allianz

Voortbestaan intermediair

3/18
Loading ...