sponsored contentHoe regel je een fijne oude dag voor jouw klant met een gegarandeerd kapitaal?

LEES VERDER 


Om straks het inkomen aan te vullen voor een fijne oude dag, sluiten mensen al jaren een lijfrentekapitaalverzekering af. Nu de AOW-leeftijd is opgeschoven stellen veel mensen met een expirerende polis hun vrijkomend lijfrentekapitaal nog even uit. Dit kan bij Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) tegen gunstige voorwaarden en met de zekerheid die leden van OG gewend zijn. Naast uitstellen zijn er ook andere mogelijkheden om gegarandeerd kapitaal op te bouwen. Want een oude dag zonder financiële zorgen wil toch iedereen. Wat is mogelijk met de Onderlinge Lijfrente?

Met de lijfrentekapitaalverzekering kan uw klant tegen een eenmalige koopsom kapitaal opbouwen. De Onderlinge Lijfrente is onder andere geschikt om:

  • Vrijkomend lijfrentekapitaal uit te stellen;
  • Nieuw lijfrentekapitaal op te bouwen tegen eenmalige koopsom vanuit de jaarruimte of reserveringsruimte (bij geen of onvoldoende pensioenopbouw);
  • Stakingswinst onder te brengen.

 

Ontwikkelingen van de AOW-leeftijd

In 2012 is besloten om vanaf 2016 de AOW-leeftijd versneld te verhogen naar 67 jaar in 2021. Omdat dit voor veel mensen te snel gaat, is in het pensioenakkoord in 2019 afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden blijft. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden en uiteindelijk komt deze in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd toenemen met acht maanden voor elk jaar dat we langer leven.

 

Vrijkomend lijfrentekapitaal uitstellen

De stijging van de AOW-leeftijd betekent in veel gevallen dat mensen langer (moeten) doorwerken. Op het moment dat een lijfrentekapitaalverzekering loopt, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot deze tot uitkering komt. Het is vaak gunstig om de lijfrente pas uit te laten keren als uw klant de AOW-leeftijd bereikt. Maar als uw klant eerder wil stoppen met werken, kan de Onderlinge Lijfrente van OG óók uitkomst bieden. Het lijfrentekapitaal kan worden uitgesteld  tot het moment dat uw klant wil stoppen met werken.

 

Nieuw lijfrentekapitaal opbouwen

De meeste Nederlanders ontvangen vanaf de AOW-leeftijd aanvullend pensioen dat zij via de werkgever hebben opgebouwd. Vaak wordt aangenomen dat dit 70% van het laatst ontvangen inkomen is, maar in de praktijk is dat meestal anders. Verschillende factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de hoogte van het uiteindelijke pensioen van uw klant. De versobering van pensioenaanspraken bijvoorbeeld of een echtscheiding. Hierdoor kan een pensioengat ontstaan. In sommige gevallen bouwen mensen helemaal geen pensioen op via hun werkgever. In al deze situaties biedt de Onderlinge Lijfrente hen een mogelijkheid om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Via een eenmalige storting vanuit hun jaarruimte en/of reserveringsruimte verzekeren zij een lijfrentekapitaal. Het lijfrentekapitaal is op de einddatum van de verzekering gegarandeerd en biedt dus zekerheid.

 

Stakingswinst onderbrengen

Over de stakingswinst is een ondernemer zoals u weet direct inkomstenbelasting verschuldigd. De stakingswinst wordt progressief belast. De ondernemer kan deze belastingheffing uitstellen met de Onderlinge Lijfrente. Door de belastingheffing uit te stellen en de inkomsten over meerdere jaren te verspreiden bespaart uw klant mogelijk belasting.
De fiscus stelt duidelijke grenzen aan de stakingswinst die uw klant mag omzetten in een lijfrente en dit vraagt dan ook maatwerk. Daarom is een goed advies van u aan de klant van groot belang.

 

Nieuw adviseursportaal

Als adviseur bent u een onmisbare schakel in het aanvraagproces van een lijfrentekapitaalverzekering. Onderlinge 's-Gravenhage heeft een nieuw adviseursportaal ontwikkeld. Aangesloten adviseurs bekijken via deze link het portaal: connect.onderlinge.info. Hier kunnen adviseurs onder andere berekeningen maken voor ons lijfrenteproduct.

Dit artikel is gesponsord door Onderlinge 's-Gravenhage.

Heeft u nog geen aanstelling bij Onderlinge ’s-Gravenhage? Neem gerust contact op  via partnermanagement@ogmail.nl.

Wat zijn de voordelen van de Onderlinge Lijfrente?

  • Ondersteuning van het nieuwe én oude fiscaal regime;
  • Gegarandeerd kapitaal;
  • Duurafhankelijk tarief;
  • Verzekerd bedrag bij overlijden: in de eerste helft van de looptijd 90% van de op dat moment opgebouwde nettowaarde, daarna 100%.

Onderlinge ’s-Gravenhage biedt lijfrentekapitaalverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Uw klant is verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerde kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kan uw klant profiteren van de winstdeling, waardoor de uitkering hoger kan worden.Wet toekomst pensioenen


Onderlinge ’s-Gravenhage

11/18
Loading ...