Advertorial

Header afbeelding 1700 x 960

Ook verzuimadviseur kan niet meer zonder big data

Lees verder 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers staat overal hoog op de agenda. Preventie is de beste manier om verzuim terug te dringen. Big data en machine learning kunnen bedrijven daarin stappen verder brengen. Stefan Duran, directeur bij elipsLife, en James van der Spek, eigenaar van onder andere Human Capital Alert, gaan in gesprek over nieuwe technieken om verzuim te voorkomen. “Ook de verzuimadviseur kan niet meer zonder data.”.

 

Nederland kent een complex systeem van sociale zekerheid, waarin (ex-)medewerkers, werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeraars, de Autoriteit Persoonsgegevens en UWV stuivertje wisselen in de hoofdrol. Tegelijk wil niemand een terugval in inkomen, productiviteit of participatie bij de inzet van ons human capital. Daarom is ‘duurzame inzetbaarheid’ een populair thema. De echte winst zit in het voorkomen in plaats van genezen.   Human Capital Alert helpt organisaties met het beperken van verzuim. Duran is benieuwd hoe het bedrijf bepaalt of programma’s, interventies en ondersteuning werken of een verloren investering zijn. Van der Spek geeft aan dat data-analyse werkgevers en adviseurs een grote stap verder kan brengen in verzuimbeheersing: “Anno 2018 maakt het ontsluiten, verwerken en koppelen van grote hoeveelheden data het verschil. Die data zijn steeds beter beschikbaar en óók binnen de kaders van de nieuwe regels voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG) te gebruiken. Door het doelgericht uitvragen van gegevens en het vervolgens analyseren van de data ontstaat inzicht in afwijkingen en trends.”

‘Adviseurs hebben voldoende kennis, maar geen toegang tot het dossier.’

 

Nieuwe technieken - een praktijkvoorbeeld

“Dat klinkt natuurlijk fantastisch”, zegt Duran, “maar hoe doe je dat dan?” Van der Spek legt uit: “Wij bouwen al geruime tijd aan een risico-inventarisatie per verzuimmelding, gebaseerd op een arbeidsdeskundige analyse van het verzuimdossier. We vragen stelselmatig dezelfde gegevens uit, rubriceren deze data en onderzoeken de relevantie van de vragen. Dat is de basis geweest voor een gevalideerde vragenlijst, een bruikbare dataset en een ruw voorspelmodel.”  

 

Duran is benieuwd wat dat model oplevert. “Het model voorspelt ruim voor de eerstejaarsbeoordeling de kans op een WGA-instroom, loonsancties en twee andere ‘risico-thema’s’. Met iedere risicoanalyse trimt het model zichzelf”, zegt Van der Spek. “Als de praktijk - ofwel de uitkomst - afwijkt van de voorspelling, dan worden rekenregels opnieuw beoordeeld. In de basis is dit een voorbeeld van een zelfregulerend model. En in ons toekomstige model zullen we het aanpassen van de rekenregels vervangen door machine learning.”

ElipsLife_129

Duran: “Machine learning?

Hoe werkt dat precies?” Van der Spek: “Normaal vindt er periodiek een analyse plaats van verzamelde data. De uitkomst kan leiden tot aanpassing van een model. Feitelijk vindt er na ieder gebruik van het model een analyse plaats en wordt het model nog handmatig verbeterd. Maar we waarderen op dit moment een kleine 30 variabelen die zowel individueel als in relatie tot elkaar de risico’s beïnvloeden. Met machine learning wordt dit ‘aanpassen’ geautomatiseerd en dus losgekoppeld van de beperkte menselijke rekenkracht.”  

 

Vroegtijdige signalering

De vraag is wat de werkgever en de verzuimadviseur met deze data-analyse kunnen. Duran: “Hoe helpt deze vroegtijdige signalering van risico’s verzuim te beperken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen?” Van der Spek: “Vanwege privacyregels weten we niets over de medische kant van een inactieve werknemer, maar met het model zien we wel patronen ontstaan. Die patronen bieden ons straks de kans om - nog voor het verzuim is ontstaan - al programma’s op te tuigen om uitval te voorkomen. En achteraf meten we het resultaat van deze programma’s.”  

 

Voorkom onnodige kosten

Duran: “De belangen voor alle stakeholders zijn groot. De directe en indirecte gevolgen van verzuim reiken tot wel 12 jaar na de eerste ziektedag. Welke besparingen voorzie je op lange termijn met dergelijke technieken?” Van der Spek: “De inzet van voorspelmodellen helpt nu al bij het voorkomen van onder meer sancties en WGA-instroom. Maar bij vroege signalering van risico’s kunnen we meer doen dan uitval voorkomen. Het herkennen van patronen biedt veel mogelijkheden om risico’s en rendement van een bedrijf te beïnvloeden.”  

 

‘Wij bouwen al geruime tijd aan een risico-inventarisatie per verzuimmelding, gebaseerd op een arbeidsdeskundige analyse van het verzuimdossier.’

 

Toekomstige ontwikkelingen

Duran: “Het huidige model is gebaseerd op historische gegevens en maakt een realtime vertaling naar toekomstige scenario’s mogelijk. Wat is het effect van toekomstige ontwikkelingen op het model?” Van der Spek: “Iedere wetswijziging, aanpassing van procedures bij UWV en zelfs jurisprudentie heeft effect op je wegingen. Het is dan letterlijk ‘trial and error’. Zo heeft de voorgenomen wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium grote implicaties. Maar wordt het een feit of blijft het een voornemen? Het begint allemaal met het structureel verwerken, rubriceren en classificeren van repeterende data, binnen de kaders van de AVG.”  

 

Ook adviseur heeft data nodig

Voor Van der Spek staat buiten kijf dat adviseurs een belangrijke rol hebben in verzuimbeheersing. “Adviseurs hebben vaak voldoende kennis van de materie rond verzuim en verzuimbeheersing, maar geen toegang tot het dossier. Terwijl het voor de adviseur belangrijk is dat hij zijn klant het beste aanbod kan doen. Daarvoor heeft hij data nodig, want daarmee kan hij samen met de klant het risico in kaart brengen.” Human Capital Alert heeft diverse tools waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt waardoor verzuim ontstaat. Van der Spek: “Duurzame inzetbaarheid is een relatief generiek begrip wat eigenlijk veel meer omvat dan optimale arbeidsparticipatie. Onze samenleving verandert met grote snelheid en de grote vraag is: hoe blijf ik relevant!? Data-analyse is maar één van de vele methodes die we moeten verkennen om verzuim overbodig te maken. Wij hebben al zo’n 15 jaar ervaring met het analyseren van verzuim. Dat begon bij boerenverstand, maar inmiddels is veel meer mogelijk en meetbaar. We kunnen nu al vroeg in het verzuim voorspellen waar het heen gaat, zodat de juiste stappen kunnen worden gezet.”  

 

Risicoverzekeraar elipsLife zet specialisten van Human Capital Alert in om bedrijven met een arbeidsongeschiktheidsverzekering te begeleiden in het voorkomen en beheersen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid

Reportage asbestsanering

ElipsLife

12/16
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...