Advertorial

ALFAM:

‘Investeren in duurzaamheid moet vanzelfsprekend zijn’

Foto rechter kolom  - Ruud Koornstra

De meeste consumenten zijn tevreden met hun persoonlijke lening. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud dat op 1 november werd gepresenteerd tijdens het 90-jarig lustrum van de VFN. Hoe kunnen we zorgen dat de consument nóg tevredener is over zijn kredietverstrekker? Guus Alfrink, commercieel directeur van ALFAM, geeft zijn visie, samen met David Minderhoud, de nieuwe algemeen directeur van ALFAM. "Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol."

 

Consumenten informeren zich goed voordat ze een lening aangaan, blijkt uit het onderzoek van het Nibud. Ze kijken daarbij echter vooral naar het rentepercentage en de maandelijkse verplichting van het krediet. Terwijl de looptijd ook van groot belang is bij de totale kosten die zijn verbonden aan een consumptief krediet. Guus Alfrink: "De uitkomsten van dit onderzoek zijn herkenbaar voor ons. Als ALFAM kregen we de bevestiging dat we op de goede weg zijn met onze acceptatie- procedures. Maar ook bij ons is looptijd een thema. We willen hier in de toekomst bewuster mee omgaan." David Minderhoud vult aan: "Vanzelfsprekend kijkt de distributiepartner al samen met de klant naar een krediet dat past bij zijn of haar situatie. In de komende tijd gaan we daarnaast nog strakker kijken naar looptijden, zodat de klant een schuld heeft die passend is bij zijn of haar doelen."  

 

‘Wij zijn expert op het gebied van duurzame kredieten. En dat blijven we.’

 

Duurzame klantrelaties

Minderhoud (45) is sinds 1 september 2018 de nieuwe Algemeen Directeur en kan zich helemaal vinden in het ALFAM-credo Specialist in Verantwoord Lenen: "Wij zijn expert op het gebied van duurzame kredieten. En dat blijven we. Die duurzaamheid zie je op verschillende manieren terug. Allereerst in de duurzame relatie met onze klanten. Een persoonlijke benadering vinden we belangrijk. Dat is onze investering voor de lange termijn. Dit begint bij een goede intake door de distributiepartner, begrijpelijke communicatie en een regelmatige afstemming met de wensen van de klant. Het mag nog vanzelfsprekender worden om regelmatig met elkaar om de tafel te zitten nadat de klant een consumptief krediet bij ons heeft afgesloten. Het gespreksonderwerp 'aflossen' gaan we daarbij niet uit de weg."  

 

Nieuwe gedragscode

Alfrink: "Dit sluit helemaal aan op de nieuwe gedragscode die de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) per 1 mei 2019 doorvoert. Deze aanpassingen gaan vooral over de looptijd van het doorlopende krediet. De gedragscode schrijft voor dat regelmatig wordt getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Samen met de distributiepartner wordt dan naar oplossingen gezocht. En de looptijd van nieuwe doorlopende kredieten wordt beperkt tot maximaal vijftien jaar." 

Alfam_134

Guus Alfrink:

"Ook bij ons is looptijd een thema"

Alfam_135

David Minderhoud:

"Het begint bij een goede intake door de distributiepartner"

Kredieten bij woning- verduurzaming

Ook op andere gebieden wordt duurzaamheid een nóg belangrijker thema. Alfrink: "Klanttypologieën veranderen. Het aantal zzp’ers neemt toe en er zijn steeds meer mensen met een tijdelijk contract. Ook voor deze mensen willen we iets kunnen betekenen." Minderhoud: "Daarnaast willen we vooroplopen bij de ontwikkelingen rondom woningverduurzaming. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de eigen huisbezitters een potentiële financieringsbehoefte heeft voor de aanschaf van zaken als zonnepanelen, warmtepompen of ontgassing van de woning. Als kredietverstrekker kunnen wij de klant hierin faciliteren. Met een langere looptijd zou je een gunstige oplossing kunnen bieden in deze situatie."  

De consument kan meer ondersteuning gebruiken om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken

 

Uitmuntende online dienstverlening

ALFAM behoudt het goede, maar zet ook enkele veranderingen door komend jaar. Guus Alfrink: "We willen het onze klanten nóg makkelijker maken. Dit doen we onder meer door onze online dienstverlening verder te verbeteren. We gaan daarbij gebruikmaken van zaken die onze moeder, ABN AMRO, slim geregeld heeft. Uitmuntende online dienstverlening past bij onze visie voor de lange termijn." David Minderhoud: "De digitalisering biedt veel mogelijkheden, die we stapsgewijs zullen invoeren."  

 

Bewustere keuzes

Maar wat er ook verandert, het klantbelang blijft voorop staan. De rol van de distributiepartner is daarin cruciaal, zeggen Alfrink en Minderhoud. "De consument kan meer ondersteuning gebruiken om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken. De distributiepartner is hierin dé gesprekspartner van de klant.’ Het past bij de visie op duurzaamheid van ALFAM. David Minderhoud: "We willen verder kijken dan morgen. Ook overmorgen willen we een leefbare wereld voor iedereen. Wij verstrekken al jaren kredieten die onze klanten inzetten voor onder meer woningverbetering en mobiliteit. De focus naar de toekomst is dat we ook kredieten verstrekken om de aanschaf van warmtepompen en zonnepanelen mogelijk te maken."  

amweb: in  2018

Alfam

14/16
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...