Advertorial

Reconditioneerder beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat   

‘Ook in tijden van crisis blijft Polygon innoveren’

 

De coronacrisis eist zijn tol van mensen en bedrijven. We staan voor een grote uitdaging, maar ook voor kansen om te innoveren en het anders te gaan doen, duurzamer bijvoorbeeld. De medewerkers van Polygon vormen een cruciale beroepsgroep en staan ook in deze moeilijke tijden 24/7 paraat om brand- en waterschades op te lossen of desinfecties uit te voeren. Hoe de toekomst eruit ziet, weet niemand, maar Marlies van der Meulen, algemeen directeur van Polygon Nederland, zet in elk geval in op innovatie; zowel op technologisch vlak als op duurzaam herstel en sociale innovatie.

Lees verder 

Foto rechter kolom

Marlies van der Meulen: “Polygon is altijd innovatief geweest. Al sinds de oprichting door uitvinder Carl Munters 60 jaar geleden staan we klaar om te helpen met een oplossingsgerichte aanpak die bestaat uit de optimale inzet van mensen, kennis en technologie. Wij weten wat er moet gebeuren. We zetten niet alleen een team aan het werk, maar zorgen voor projectmaatwerk, in overleg met de schadebehandelaar, bij een kleine dagelijkse schade tot grote calamiteiten.”

Friss_230

Kennis en inlevend vermogen

“Mensen kopen van mensen. Als dienstverlener valt of staat de business van Polygon met haar medewerkers. Kennis, ervaring, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn ook in dit vak van doorslaggevend belang. Net als het goed en open communiceren met de opdrachtgevers, verzekering-experts of vastgoedbeheerders. Maar laten we ook het weten om te gaan met gedupeerden in stresssituaties niet vergeten. Het geruststellen van een gezin met jonge kinderen dat kampt met waterschade, een luisterend oor bieden aan de vrijwilligers die brandschade aantreffen in hun verenigingshuis of samen met een hardwerkende ondernemer na een schade een reëel plan van aanpak maken, zodat hij zo snel mogelijk weer verder kan met ondernemen. Dit persoonlijk contact maakt samen met het bieden van oplossingen dat het team van Polygon, samen met de schade-experts van onze opdrachtgevers, nog steeds veel impactvolle en bijzondere momenten meemaakt. Als we maar kunnen helpen, dat is elke dag weer onze drive en dat maakt deze branche zo mooi.”

Polygon staat niet stil maar pakt door, ook in tijden van crisis

 

 

Duurzaam roosteren

“Om ons werk in een goede conditie en gezondheid – zowel mentaal als fysiek – naar behoren uit te voeren, zoeken we naar sociaal innovatieve oplossingen. Als medewerker van een reconditioneringsbedrijf maak je onderdeel uit van een 24/7-business. Wij dienen immers zeven dagen in de week, vierentwintig uur per etmaal en 365 dagen per jaar beschikbaar te zijn. In een maatschappij waarin medewerkers vaak ook een werkende partner hebben en daarom in thuissituaties flexibiliteit wordt gevraagd voor wat betreft de opvang van de kinderen, willen wij met onze mensen meedenken en zoeken we oplossingen. Is die 24/7-beschikbaarheid bijvoorbeeld ook in een vierdaagse werkweek te organiseren? Duurzaam roosteren noemen wij dat.”

Foto - 6:4 verhouding All secure
Polygon - “Ook in tijden van crisis blijft Polygon innoveren”_244

Duurzaamheid en innovatie

“De Spark app – een online communicatie platform voor zowel de verzekeraar als de gedupeerden en Polygon zelf – is een mooi voorbeeld van digitale innovatie, waarop we als Polygon inzetten. Maar ook het rekening houden met de komst van smart home-systemen en het daarop anticiperen met onze diensten. Of de inzet op nieuwe apparatuur voor droogtechnieken, waarmee je op afstand kunt meten in welk stadium het droogproces is. Allen voorbeelden van technologische ontwikkeling binnen Polygon. Een ontwikkeling die ook innovatief, maar minder technisch van aard is, is het duurzame herstel. Duurzaam herstel staat op de agenda van onze klanten en wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk – getuige ook van het feit dat Polygon klimaatneutraal is –, dus dat gaat mooi samen. Wij gaan hierover graag het gesprek aan met de partners in de hele verzekeringsketen, want we kunnen dit niet alleen.”


Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat en is 24/7 bereikbaar. 

 

Meer info: www.polygongroup.com/nl

 

#Alwaysbyyourside

Foto kolom.

Friss: ‘Neem foto en video op in het schadeproces’

Polygon - “Ook in tijden van crisis blijft Polygon innoveren”

4/11
Loading ...