Column Eveline Ruinaard

CIS-verrassing

Artificiële Intelligentie (AI) zal de verzekeringswereld ingrijpend gaan veranderen. Zelflerende machines zullen op basis van oneindige data-input en slimme algoritmes, de keuze voor onze verzekeringspolis bepalen of het akkoord aan mijn hypotheek geven. Verzekeraars investeren inmiddels vele tientallen miljoenen in deze technieken om klaar te zijn voor de dag van morgen; de dag dat de menselijke adviseur niet meer nodig zal zijn.

Foto rechter kolom

CIS is het Centraal Informatie Systeem van de verzekeraars. Voor deze consument betekende het een onaangename verrassing. Ik mag hopen dat niet meer consumenten hiermee geconfronteerd zijn. Niet alleen omdat ze bijvoorbeeld hun auto of inboedel tegen de verwachting in niet verzekerd krijgen. Consumenten zijn vaak verrast te horen dat ze voorkomen in de CIS-databank met hun schademeldingen. En dan gaat het om álle meldingen. Consumenten zijn zich daar niet altijd van bewust. En zijn ronduit verontwaardigd als die enkele registratie ertoe leidt dat een verzekeraar hen niet als verzekerde wil accepteren. 

Geen schuld aan autoschade; toch weigerde volmachtkantoor verzekering op grond van schadeverleden

 

 

Schadeverleden reden verzekering te weigeren

Zoals de autobezitter die afgelopen zomer bij een volmachtkantoor een autoverzekering aanvroeg. In het aanvraagformulier werd de man niet gevraagd naar zijn schadeverleden. Nadat het volmachtkantoor in de CIS-databank meerdere schademeldingen zag op het adres van de man, kwamen er alsnog vragen. Of de man wilde laten weten wat de oorzaak van de meldingen was. En of er sprake was van eigen schuld. Binnen een dag stuurde de man een toelichting. Geen enkele schade was ontstaan door schuld van de man. Toch meende het volmachtkantoor de verzekering te moeten weigeren op grond van zijn schadeverleden. Daar denken we bij Kifid anders over. In een uitspraak is de Geschillencommissie volstrekt helder. De verzekeringsaanvraag kan niet worden geweigerd enkel en alleen op grond van het schadeverleden in de CIS databank.

 

Wat zegt het gebruikersprotocol?

Wat zegt het CIS Gebruikersprotocol hierover? Met name artikel 2 en de toelichting op dit artikel zijn van belang. Daar wordt omschreven waarvoor de CIS-databank is bedoeld. Om de schadelast en risico’s te beperken ‘mag de CIS databank niet worden gebruikt om te bekijken of het schadeverleden van betrokkene op zichzelf reden is om hem de gevraagde verzekering te weigeren. De informatie die CIS beheert, is bedoeld om te controleren of betrokkene naar waarheid heeft verklaard over zijn schade- of verzekeringsverleden.’ Kortom: als verzekeraar, of volmachtkantoor, kunt u informatie uit de CIS-databank gebruiken om te controleren of de aspirant-verzekerde eerlijk is over zijn schadeverleden. Echter, schademeldingen in de CIS databank op zichzelf kunnen niet de reden zijn voor het weigeren van een aanvraag. Dat is in strijd met het CIS-gebruikersprotocol en daarmee misbruikt u uw contracteer- en beleidsvrijheid.

 

Verzekeraar hoeft niet elke aanvraag te accepteren

Natuurlijk, als verzekeraar heeft u de vrijheid uw eigen acceptatiebeleid vast te stellen. En u hoeft niet iedere aanvraag te accepteren. Wel is het plezierig wanneer u voor nieuwe klanten van begin af aan helder bent over uw acceptatiebeleid. Op dit punt zie ik nog wel verbetermogelijkheden voor zowel verzekeraars als volmachtkantoren. Duidelijke informatie vooraf en het vragen naar relevante informatie in het aanmeldproces kan bijdragen aan realistische verwachtingen bij de consument. Of nog beter: mogelijk kunt u uw (aspirant) klanten hierdoor behoeden voor onaangename CIS-verrassingen. En daarmee klachten voorkomen. Ik mag hopen dat de toekomst uitwijst dat dit soort CIS-klachten verleden tijd zijn.

Word nu AM:member

Column Eveline Ruinaard

10/11
Loading ...