Nabestaandenpensioen

Keuzeopties bij nabestaandenpensioen gewild,
maar dan wél met advies

Zowel deelnemers als financieel adviseurs zijn voorstander van meer keuzemogelijkheden bij het nabestaandenpensioen. Wel vinden deelnemers dat ze de tijd moeten krijgen voor die keuzes én ze vinden advies daarbij noodzakelijk.

Lees verder 

Dat blijkt uit het onderzoek dat Kantar heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van sociale zaken. De hoogte van het huidige nabestaandenpensioen varieert enorm, constateert Kantar. “Van een paar tientjes per maand tot een volwaardig inkomen. Het nabestaandenpensioen heeft hiermee verschillende functies voor de deelnemers: voor sommigen is het een noodzakelijke aanvulling op hun inkomen, voor anderen is het meer een welkome aanvulling of extra bovenop op hun inkomen. Dit is zeer van invloed op de manier waarop ze kijken naar de keuzemogelijkheden in het nabestaandenpensioen.”

Nabestaandenpensioen

Nabestaande heeft ook nu al hulp nodig

Nabestaanden krijgen over het algemeen gemakkelijk toegang tot het nabestaandenpensioen. Ze hebben daarbij wel vaak hulp nodig van een naaste die meer financieel onderlegd is bij het regelen van de (financiële) nasleep van het overlijden van hun partner. “Duidelijk is dat nabestaanden in de eerste maanden na het overlijden van hun partner over het algemeen heel veel aan hun hoofd hebben en zich minder in staat voelen tot het nadenken over hun financiële positie en toekomst en het maken van gefundeerde keuzes. Dit wordt bevestigd door de ervaringen van de financieel adviseurs.”

Meer keuze geeft meer regie

Het huidige uitkeringsritme biedt nabestaanden zekerheid en rust, is een andere conclusie. “Men voelt zich in zekere zin ontzorgd doordat er veel vaststaat met betrekking tot de uitkering van het nabestaandenpensioen. Duidelijk is echter ook dat ze nooit hebben stilgestaan bij een keuzemogelijkheid, omdat het nu eenmaal als een levenslange uitkering is geregeld.” Als er mogelijke keuzes worden gepresenteerd, vinden veel nabestaanden meer keuzevrijheid toch wel aantrekkelijk. “Dit wordt deels ingegeven door het principe ‘meer keuze is altijd goed’, deels doordat het meer een gevoel geeft van het hebben van eigen regie.” Ook financieel adviseurs zijn positief over de mogelijkheid van meer keuzevrijheid in de uitbetaling van het nabestaandenpensioen. “Volgens hen geeft het nabestaanden meer de mogelijkheid dit pensioen af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Ook vinden ze het passen bij de huidige tijdgeest om het uitkeringsritme minder dwingend en meer flexibel in te richten.” Maar bij die keuzevrijheid hoort wel meer voorlichting, vinden zowel nabestaanden als adviseurs.  

 

Uitkering ineens is extra zorg

Als er varianten in uitkeringsritme worden uitgelegd, begrijpen nabestaanden die vrij goed, aldus Kantar, afhankelijk van de eigen financiële onderlegdheid en interesse. Wel oordelen consumenten en adviseurs dat de uitkering van een volledig bedrag ineens te veel eigen financiële kennis van nabestaanden vraagt om het kapitaal op een goede manier te besteden of aan te wenden. “Er zijn (te) grote risico’s aan verbonden. In feite krijgen nabestaanden er een zorg bij in plaats dat ze ontzorgd worden. Enkele nabestaanden vinden deze optie wel interessant vanuit de behoefte aan eigen regie.” Meer enthousiasme is er voor de variant van een tijdelijk hogere uitkering en de garantie van een lagere levenslange uitkering erna. Ook de constructie waarbij 10 procent ineens wordt uitgekeerd en de rest als levenslang pensioen wordt positief beoordeeld. “De meeste nabestaanden zijn geneigd de variant te kiezen die voor hen de meeste zekerheid of veiligheid geeft en dat betekent dat er dan zeker ook een levenslange component in de variant zit.” Keuze pas maanden na overlijden mogelijk

 

Kortom: nabestaanden zien keuzes in het uitkeringsritme van het nabestaandenpensioen wel zitten, maar stellen wel voorwaarden: de meerderheid wil een vorm van financieel advies of ondersteuning. Bovendien vinden ze dat een keuze met dergelijk grote consequenties pas na verloop van tijd kan worden gemaakt. “Pas na drie maanden op zijn vroegst tot een jaar is dit volgens hen mogelijk.” Financieel adviseurs geven aan dat keuzes zonder levenslange uitkering risico’s in zich hebben. “Enkele adviseurs zijn zelfs voorstander van een verplichting tot het inwinnen van financieel advies, in ieder geval voor de variant van het kapitaal ineens en het kapitaal uitgesmeerd over vijf of tien jaar. Dit omdat ze verwachten dat mensen verleid kunnen raken door de hoge bedragen zonder zich voldoende rekenschap te geven van hun financiële behoeften nu en op termijn.”

VKG

Nabestaandenpensioen

5/12
Loading ...