Dit zijn de kwesties
waar Kifid zich over buigt

Kifid

De geschillencommissie van Kifid buigt zich jaarlijks over vele honderden klachten van consumenten. Klachten over pensioen-, beleggings- en levensverzekeringen komen gereregeld aan bod. Een kleine selectie van de zaken die in de afgelopen maanden de revue passeerden op AMweb.

Lees verder 

Communicatiefoutje

Een inmiddels gepensioneerde man die zijn gegevens invulde op Mijnpensioenoverzicht.nl, zag daar jarenlang een pensioenverzekering van Aegon tevoorschijn komen. Goed voor een jaarlijkse uitkering van 2.464 euro. Dezelfde informatie vond hij terug op Mijnaegon.nl. Toen hij stopte met werken, bleek echter dat hij geen recht had op de uitkering. Een communicatiefoutje van Aegon, en dat had de man volgens Kifid kunnen weten. Hoewel de kwestie volgens Kifid geen schoonheidsprijs verdient, had de man wel degelijk moeten weten dat hij geen recht had op het geld, onder meer omdat hij in de jaren tachtig bewust afstand heeft gedaan van het pensioen. De verzekeraar kon het document overleggen met de handtekening van de consument, waarmee hij akkoord ging met het wijzigen van de begunstigde van de Ennia-polis. De klacht is afgewezen.

Klagen na 25 jaar

Na 25 jaar constateren dat je een beleggingslijfrenteverzekering hebt en in de veronderstelling was te hebben getekend voor een lijfrenteverzekering met een gegarandeerd kapitaal van 17.500 euro. Het overkwam een klant van VLC & Partners, die niet blij was dat hij het moest stellen met maar 10 mille. Hij stapte naar Kifid, waar zijn zaak niet werd behandeld. VLC deed namelijk een beroep op schending van de klachtplicht. De geschillencommissie boog zich over de vraag of de klant wel op tijd heeft geklaagd. Dat is niet het geval, omdat hij al bij het ontvangen van documentatie over de polis had kunnen weten dat hij te maken had met een beleggingsproduct. Na 25 jaar klagen, is in elk geval niet meer op tijd.

Meer weten over Kifid?

Wil je meer weten over de kwesties die bij Kifid aan de orde komen? Tijdens AMacademy Kifid Cases op dinsdag 5 oktober krijg je inzicht in de laatste ontwikkelingen en kun je beter inschatten hoe Kifid over jouw casussen oordeelt. Verzekeringsadvocaten praten deelnemers aan dit fysieke event aan de hand van belangrijke recente uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes.

 

Meld je aan 


Pensioenshoppen

Pensioenshoppen loont niet altijd. Daar kwam een verzekerde achter toen hij tien jaar geleden een offerte kreeg van Achmea. Hij vond het aangeboden jaarbedrag te laag en besloot zijn heil elders te zoeken. Zonder resultaat. Hij besloot het aanbod van Achmea uiteindelijk toch te accepteren. Zijn akkoord kwam echter een week te laat binnen bij de verzekeraar, waardoor hij al jaren ruim 230 euro op jaarbasis misloopt. De gang naar Kifid leverde hem niets op. Hij had gewoon op tijd moeten zijn.

 

Niet-bestaand pensioenproduct 

De klant is koning. Maar soms maken klanten het nogal bont door van een pensioenverzekeraar een niet-bestaand productaanbod te verlangen. Zwitserleven kwam een klagende klant, die zijn pensioen een jaartje wilde uitstellen, nog iets tegemoet door de kosten te verlagen, maar het zinde de zestiger niet. Hij stapte naar de geschillencommissie van Kifid. Ook die besliste niet in zijn voordeel. Hij wilde een pensioenproduct afnemen dat niet bestaat. En dat kan niet volgens de geschillencommissie.


ElipsLifeKifid

3/12
Loading ...