Advertorial
Betaalbare basispensioenregeling voor kleine ondernemer

'Pensioen is een ondergeschoven kindje en pensioenbewustzijn komt vaak pas op latere leeftijd'

Lees verder 

Honderdduizenden werknemers bij vooral jonge en kleine bedrijven bouwen geen pensioen op. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt ook minister Koolmees. Daarom wijdde hij in de Kamerbrief pensioenakkoord een apart hoofdstuk aan deze 'witte vlekken'. De oplossing? Het inschakelen van adviseurs en een laagdrempelige pensioenregeling aanbieden voor kleine ondernemingen. Zwitserleven lanceerde dit jaar een zogeheten white label-tool waarmee de adviseur een basispensioenregeling kan aanbieden via zijn eigen website onder eigen vlag. Advieskantoor Dukatenburg is één van de gebruikers. Een gesprek met Frank van der Linden, pensioenadviseur bij Dukatenburg en Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI.

Betaalbare basispensioenregeling voor kleine ondernemer _264

Frank van der Linden

Nostimos_239

Arjen van Zanten

V: Waarom is dit probleem zo groot bij juist kleine ondernemers?

Frank van der Linden: “Een ondernemer is vooral bezig met zijn bedrijf en richt zich op zijn core business. Heb ik voldoende omzet om de salarissen van mijn medewerkers te betalen? De ondernemer denkt pas in een later stadium aan de gevolgen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. En pas nog véél later aan pensioen.”

 

V: Is pensioen voor een kleine ondernemer niet te complex en te duur?

Frank van der Linden: Pensioen hoeft zeker niet duur te zijn. Als adviesbureau ben je vanuit wet- en regelgeving verplicht om bij pensioenadvies voor een kleine onderneming dezelfde route te bewandelen als bij een grote onderneming. Om je beeld te geven; een groot bedrijf is € 6.000,- aan pensioenadvieskosten kwijt. Dat is voor een kleine ondernemer veel te duur. Maar met een execution only-basispensioenregeling kan de werkgever voor een paar honderd euro via onze website een regeling afsluiten voor zijn personeel. Je moet dan wel een test doen of je genoeg verstand hebt van pensioen. En als hij advies nodig heeft, kan hij bij ons aankloppen.”

Arjen van Zanten: “Daar zit precies de toegevoegde waarde. De adviseur bediende deze groep nog niet. Met de tool kan de adviseur een nieuwe doelgroep aantrekken en, zoals Dukatenburg, vanaf de zijlijn extra adviesdiensten aan te bieden. De klant is dan per saldo goedkoper uit dan wanneer hij een volledige regeling via de adviseur zou afsluiten. Maar kan wel de service krijgen als hij daar behoefte aan heeft.”

 

V: Waarom is het zo belangrijk om pensioen op te bouwen, ook voor startende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf?

Frank van der Linden: “Vooral voor jongere medewerkers is dit belangrijk omdat de eerste twintig of dertig jaar in je werkend leven cruciaal zijn voor de hoogte van je pensioenopbouw. Pensioen is een ondergeschoven kindje en pensioenbewustzijn komt vaak pas op latere leeftijd. Heb je te weinig gespaard, dan heb je veel geld nodig om daar later wat aan te doen. Want wat je in je beginjaren opspaart, rendeert langer dankzij het rente-op-rente-effect. Maar ook voor de werkgever is het belangrijk. Je medewerkers een goed pensioen aanbieden getuigt van ‘goed werkgeverschap’. Ik zeg altijd tegen werkgevers dat ze met het aanbieden van een pensioenregeling zich echt positief kunnen onderscheiden van hun branchegenoten.”

Arjen van Zanten: “Ondernemers maken zich nog wel eens zorgen om goed personeel te vinden. De concurrentie in het MKB is groot. Een pensioenregeling is een element waar werknemers steeds vaker naar kijken. Ik denk dat pensioen daarom een interessante arbeidsvoorwaarde is om goed personeel te werven. Het is een manier om je positief te onderscheiden van je concurrenten. En vanzelfsprekend is pensioen voor de werknemer ook belangrijk. Bouw je geen pensioen op dan betekent dit waarschijnlijk een enorme terugval in inkomen op pensioendatum. Gemiddeld werkt een Nederlander 1 dag per week voor zijn of haar pensioen.”

 

V: Wat is de rol van de pensioensector?

Frank van der Linden: “Adviseurs kunnen met name een bijdrage leveren aan het eenvoudiger maken van pensioen door het aanbieden van een do-it-yourself-pensioen en het bieden van maatwerk. Het vergroten van het pensioenbewustzijn moeten we echt met elkaar doen, waarbij de overheid het voortouw moet nemen in samenwerking met de pensioensector.”

Arjen van Zanten: “Het is onze taak om te werken aan pensioenbewustzijn. Jongeren, en vooral twintigers, beschouwen het regelen van hun pensioen niet direct als prioriteit; het is nog ver van hun bed. We zijn daarom onlangs een nieuwe campagne gestart ‘Kies nu voor later’, om nadrukkelijk ook jongeren te bereiken.”

 

V: Hoe werkt deze white label-tool?

Frank van der Linden: “Via onze website kan de werkgever met minder dan tien werknemers het Doe-het-zelf pensioen afsluiten. Door middel van een vragenlijst wordt de werkgever stap voor stap geholpen om een beschikbare premieregeling af te sluiten voor zijn medewerkers. Wij hebben een aantal gegevens nodig zoals een salarisoverzicht, gegevens van de werknemers en uittreksel KVK. Zodra de kennis- en ervaringstoets is doorlopen, kan de werkgever zelf de regeling afsluiten.”

 

V: Waarom wilden jullie dit aanbieden en wat is het voordeel voor jullie?

Frank van der Linden: “Met het doe-het-zelf pensioen kunnen we een doelgroep bedienen die we anders niet zo vaak zien op ons kantoor. En deze doelgroep kunnen we op meerdere vlakken ondersteunen en maatwerk bieden tegen lage kosten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een persoonlijk pensioenplan voor een medewerker zodat inzichtelijk wordt wat het te verwachten pensioen is. We kunnen daarbij rekening houden met verschillende vermogensbestanddelen zoals een eigen woning of spaartegoeden. Als de werkgever daar behoefte aan heeft, kunnen we een vinger aan de pols houden en de werkgever ontzorgen.”

 

V: Is de white label-tool voor alle adviseurs aan te raden?

Frank van der Linden: “Dat hangt af van een aantal dingen. Allereerst moet er een fit zijn met de samenstelling van je klantenbestand. Het aanbieden van een basispensioenregeling moet passen bij de strategie van je kantoor, je bedrijfsfilosofie. Als je je richt op pensioenregelingen voor kleine ondernemers en je wilt je op deze specifieke doelgroep richten, dan is de tool interessant.”

 

V: Wat verwacht Zwitserleven van deze tool?

Arjen van Zanten: “We zijn dit jaar gestart en hebben inmiddels al een aantal kantoren die de tool gebruiken. Het draait niet om het aantal advieskantoren want het moet wel echt aansluiten bij de doelstelling van je kantoor. We hopen samen met de adviseur een bijdrage te leveren om de witte vlekken te verkleinen zodat medewerkers van kleinere werkgevers ook een goed pensioen op kunnen bouwen.”

 

V: Dus het probleem van de ‘witte vlekken’ is straks opgelost?

Frank van der Linden: “Dat iedere kleine onderneming een pensioenregeling gaat afsluiten is ‘wishful thinking’. Er zal altijd een deel van de deze doelgroep zijn die geen ambitie heeft om pensioen op te bouwen voor de medewerkers. Bijvoorbeeld als de omzet te laag is voor een vaste maandelijkse premieafdracht. Die groep heeft vaak een bewuste keuze gemaakt en is dan ook niet te activeren door een grootschalige pensioenbewustzijn-campagne.”

Arjen van Zanten: “Er is in Nederland geen pensioenplicht dus dat iedere Nederlander een pensioenregeling opbouwt lijkt mij inderdaad onhaalbaar. Maar met onze basispensioenregeling richten we specifiek op kleine werkgevers met niet meer dan tien werknemers. Voor hen willen we een goed pensioen toegankelijk maken. En de adviseur de tool bieden om deze specifieke doelgroep te bereiken. Een win-win situatie.”


Netspar pensioenonderzoeken

Betaalbare basispensioenregeling voor kleine ondernemer

6/12
Loading ...