Pensioenakkoord_201

Dataregister moet verzekerbaarheid AOV verbeteren

Verzekeraars en wetenschappers slaan de handen ineen om de verzekerbaarheid van het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren. Ook willen ze meer inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie.

Lees verder 

Hiervoor wordt een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (LDAO) gevormd. Dat is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

Doel van het register is om via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan effectieve(re) re-integratie en preventie van arbeidsongeschiktheid. Ook willen de initiatiefnemers de toegankelijkheid van de AOV-markt voor zelfstandigen verbeteren. “Het register versterkt de wetenschappelijke basis voor objectief onderbouwde adviezen over het risico op arbeidsongeschiktheid bij uiteenlopende aandoeningen”, aldus het Verbond.

 

 

Interview Univé_104

Register begint met proef

Het dataregister begint met een proef die zich richt op het verkrijgen van beter inzicht in de relatie tussen brilsterkte en het risico op netvliesloslating. Het is volgens het Verbond het streven dat de komende tijd meer inkomensverzekeraars zich aansluiten bij het LDAO zodat nog in 2020 voldoende informatie wordt verzameld om te starten met het wetenschappelijk onderzoek.

 

Alleen voor wetenschappelijk onderzoek

De (medische) gegevens die in het dataregister worden verzameld kunnen alleen worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek.“ Deze zijn niet herleidbaar naar individuele personen en worden gepseudonimiseerd door zowel de verzekeraar die informatie aanlevert als een onafhankelijke derde partij.”

Word nu AM member

Verzekerbaarheid

11/12
Loading ...