Pensioenadvocaat Theo Gommer:

‘Jongere komt er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord’

Jongeren komen er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord, vindt pensioenadvocaat Theo Gommer. Ze gaan veel te veel premie inleggen en het rendement dreigt te verschuiven naar de oudere generaties. Het zijn bovendien de jongeren die de portemonnee moeten trekken om de gewenste solidariteitsreserves op te bouwen. En als die buffers er eenmaal zijn, heeft Gommer wel een donkerbruin vermoeden waar het geld naartoe gaat.

Lees verder 
Foto rechter kolom

Wat Gommer betreft begint de pensioenmalaise voor jongeren al met het uitstellen van de pensioenkortingen. Sterker nog, een goede fles wijn wil hij er wel op verwedden dat er tot de invoering van het nieuwe pensioencontract in 2026 helemaal niet gekort wordt. Met het oog op het toekomstige projectierendement zal men daar volgens Gommer niet aan willen, maar dat heeft natuurlijk gevolgen voor de jongere generaties.

 

De bonden hebben daarnaast een zogeheten solidariteitsbuffer bedongen. Een collectieve reserve om economische schokken te dempen. De solidariteitsbuffer mag een maximale omvang hebben van 15 procent van het totale fondsvermogen. Om dat op te bouwen, mag een fonds 10 procent van de ingelegde premie inhouden.

Foto kolom.

Meer lezen over het pensioenakkoord?

Ga naar het dossier op amweb.nl 

Jongere kan later niets met de buffer

In principe is de solidariteitsbuffer er voor alle pensioendeelnemers, maar Gommer heeft er een hard hoofd in dat je daar over veertig jaar nog iets mee kunt. “Als die jongeren straks zelf met pensioen gaan, dan zul je zien dat er van alles mee is gebeurd. Ga er maar vanuit dat je dat geld gewoon kwijt bent, inclusief rendement.”

 

FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga wilde met de reserve een ‘betekenisvolle solidariteit’ behouden. Dat is gelukt. De totale pensioenpot in Nederland bedraagt ruim 1.600 miljard euro. De gemeenschappelijke som kan dus 240 miljard euro groot zijn. “Dat is heel veel geld. Straks meent iedereen daar natuurlijk aanspraak op te kunnen maken”, verwacht Gommer. Een potentiële splijtzwam, waarover Koolmees alleen zegt dat de verdeling evenwichtig moet zijn.

 

Bedrijfstakpensioenfondsen staan fors onder water

Bovendien zijn die buffers er momenteel helemaal niet. De grote bedrijfstakpensioenfondsen staan fors onder water. Desalniettemin krijgen ze van Koolmees wel toestemming om een deel van hun vermogen nu al aan te wijzen als solidariteitsbuffer. Een fonds dat al een tekort heeft, neemt dan nog een hap uit de individuele pensioenaanspraken. Gommer verwacht dat uiteindelijk de huidige gepensioneerden daarvan profiteren.

 

Gepensioneerden vinden dat ze klappen al hebben opgevangen

In de ogen van gepensioneerden hebben zij al klappen opgevangen omdat hun pensioenen de afgelopen twaalf jaar niet geïndexeerd werden. De bekende nullijn. Koolmees moest daarom de vraag beantwoorden hoe hij hen wenst te compenseren in het nieuwe systeem. “Dat is een oneerlijke vraag”, vindt Gommer. “Je kunt niet overstappen naar een nieuw systeem en doen alsof het projectierendement er al sinds 2008 was. Dan had er de afgelopen tien jaar immers ook gekort moet worden. Het is een non-discussie.”

 

Winsten jongeren worden gebruikt voor ouderen

Nog een punt waarop jongeren inleveren ten opzichte van oudere generaties: de herverdeling van beleggingsopbrengsten. Jongeren maken rendement op risicovolle aandelen, ouderen kunnen alleen rekenen op de minimale plusjes van obligaties. “De winsten van de jongeren worden gebruikt voor de uitkering ouderen”, zegt Gommer. “En als je heel veel moet inleggen, dan is alles wat je aan rendement moet afdragen in nominale zin ook heel hoog. Zo gaan er heel veel kleine hapjes naar de collectieve pot.”

 

Een pensioenpremie van 25 procent is bezopen

 

 

Sowieso vindt Gommer dat startende werknemers veel te veel moeten inleggen. “Jongeren hebben al geen geld. Hoe kun je dan ooit een buffer vormen om een huis te kopen? Dat je 25 procent in een spaarpot mag stoppen is natuurlijk goed, maar met dat geld kun je niks. Zolang we niet moderniseren en pensioen niet mogen aanwenden voor een sabbatical, studieverlof of verbouwing heb je daar als jongere niets aan.” Om uit te komen op een pensioenuitkering van 70 procent middelloon, zou voor iemand van midden twintig een flatrate van 13,8 procent genoeg moeten zijn. “Alles daarboven is te veel. Een pensioenpremie van 25 procent of meer is bezopen”, aldus Gommer.

211 vragen over het pensioenakkoord

Minister Wouter Koolmees beantwoordde een lijst met 211 vragen over het pensioenakkoord. Slechts drie gingen er over verzekerde regelingen.

 

Interesseert iemand het wat er met dc-regelingen gebeurt?

Gommer: “Nee, daar hebben ze geen verstand van. De hele discussie gaat over de dekkingsgraadproblematiek, de omzetting van de doorsneepremie. Alles wat verzekerd is, inclusief PPI, dat wordt niet zo serieus genomen.”

 

Het gaat toch om 20 procent van alle pensioenregelingen?

“Ja, maar de aandacht gaat naar de andere 70 tot 80 procent. Alles wordt geprojecteerd op de pensioenfondsen. Ook de ondernemingspensioenfondsen en de beroepspensioenfondsen worden meegezogen in de problematiek van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen.”

 

Pensioenadviseurs vragen zich af waarom ze niet gehoord worden. Werkt de lobby niet?

“In de dc-wereld wordt nu even gepiept, maar straks heeft iedereen een flatrate. Een uitzondering houdt een stijgende staffelregeling. Er komt een tendens naar een lage, vaste basispremie en daarboven mag je vrijwillig bijsparen.”

 

De Pensioenorde verwacht een afname van de arbeidsmobiliteit voor ouderen die hun stijgende staffel dreigen kwijt te raken. Is dat een terechte vrees?

“Ik twijfel of dat zo is. Ik ben 54 en denk niet dat ik om behoud van pensioenregeling bij een bedrijf zou blijven werken terwijl ik het werk niet leuk vind. Intellectueel gezien klopt het argument, maar in de praktijk zoekt de vrije markt een oplossing. Ik verwacht dat we te maken krijgen met relatief lage premies. Dan mag iedereen kiezen: extra loon, vakantiedagen of pensioen.”

Nieuwe normaal vraagt om ander workforce management

Jongeren en pensioenakkoord

3/12
Loading ...