Pensioenakkoord_201

‘Minder werkdruk met deeltijdpensioen; pensioeninkomen blijft wel op peil’

Deeltijdpensionering zorgt ervoor dat de werkdruk vermindert, terwijl het toch mogelijk is een adequaat pensioeninkomen te behouden. Volgens onderzoekers van Netspar kan deeltijdpensioen een instrument zijn om te voldoen aan de doelstelling van beleidsmakers om ouderen van een behoorlijk pensioeninkomen te voorzien én om het pensioenstelstel houdbaar te houden.

Lees verder 

“De combinatie van loon- en pensioeninkomen kan consumptie op latere leeftijd financieren en individuen ertoe aanzetten hun werkende leven te verlengen tot de AOW-leeftijd of daarna”, aldus de onderzoekers, die analyseerden wat de gevolgen van gedeeltelijke pensionering voor het financiële welzijn van ouderen zijn en in hoeverre dit financiële zelfredzaamheid tijdens het pensioen inhoudt.

 

Fit de eindstreep halen

Deeltijdpensionering kan er voor mensen met fysiek zware beroepen bijvoorbeeld voor zorgen dat ze toch fit de eindstreep halen zonder dat ze het risico lopen na pensionering niet rond te kunnen komen. “Nu er minder institutionele prikkels zijn om eerder te stoppen met werken, kan deeltijdpensioen de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het geleidelijk afbouwen van het werkende leven”, zeggen de onderzoekers. Ook onderstrepen zij dat deeltijdpensioen gunstig kan zijn voor de overheidsfinanciën “aangezien mensen met deeltijdpensioen meer jaren pensioenpremiebetalingen en belastinginkomen genereren”.

Interview Univé_104

Meer lezen lezen over deeltijdpensioen?

Ga naar het dossier op Amweb.nl

Pensioendata groot pensioenfonds

De onderzoekers hebben pensioenaansprakendata van klanten van een groot pensioenfonds gebruikt om dit vast te kunnen stellen. Zij stellen dat mensen die dertig jaar fulltime hebben gewerkt en hun loon uit deeltijdwerk combineren met een deeltijdpensioeninkomen totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt ten minste 70 procent inkomensvervanging bereiken. Dit is het streefvervangingspercentage van veel inkomensverzekeringen. Na het behalen van de AOW-leeftijd behalen ze veelal een hoger vervangingspercentage, blijkt uit de analyse.

 

Ook wordt de vergelijking gemaakt tussen mensen die volledig met pensioen gaan en degenen die ervoor kiezen gedeeltelijk door te werken. Die laatste groep heeft meer kan op een behoorlijk pensioen wanneer sprake is van nul-indexering van aanvullend pensioen of wanneer minder jaren pensioenrechten worden opgebouwd.

Pensioenakkorrd

Steun voor lagere AOW-leeftijd bij zwaar beroep

Nederlanders staan over het algemeen positief tegenover een lagere AOW-leeftijd voor werknemers met een fysiek zwaar beroep. Daarbij wordt gedacht aan een verlaging van anderhalf jaar, wijst een ander onderzoek van Netspar uit.  

 

Chronische gezondheidsklachten vormen de belangrijkste reden om mensen een jaar eerder met pensioen te laten gaan. Het verlenen van mantelzorg aan partner of ouders wordt ook gezien als een last en een reden voor vervroegd pensioen; daarbij wordt gedacht aan elf maanden. Voor sommige fysiek ‘lichtere’ beroepen steunt het publiek een iets hogere AOW-leeftijd.

 

Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden voor mensen in zware beroepen. Daarom is onderzoek gedaan naar hoe de Nederlandse bevolking aankijkt tegen lagere pensioenleeftijden voor mensen in zware beroepen. In elk geval is er publieke steun voor verlaging van AOW-leeftijd in bepaalde gevallen, maar er zijn wel meer maatregelen nodig in de zorg en ook moet de druk op oudere werknemers omlaag.

 

Kernboodschap van de onderzoekers is dat bij beslissingen om werknemers vroegtijdig met pensioen te laten gaan, ook niet-werkgerelateerde factoren meegenomen moeten worden, zoals intensieve mantelzorg en chronische gezondheidsproblemen. Verder zijn meer maatregelen nodig om de druk op oudere werknemers in de laatste fase van hun loopbaan te verlichten, zodat ze langer kunnen werken, zoals demotie of deeltijdpensioen.


De week van AM

Netspar Pensioen-onderzoeken

7/12
Loading ...