ADVERTORIAL


'Alles draait om het vinden en combineren van de juiste data’  

Insurance Data bundelt vakinhoudelijke kennis voor data-analyse op maat

Data vormen in toenemende mate de basis waarop in de (verzekerings)wereld beslissingen worden genomen. Insurance Data zorgt daarbij dat de juiste gegevens verzameld, gecombineerd én gevisualiseerd worden door alle relevante data – voor zowel verzekeraars als bemiddelaars en volmachtbedrijven – inzichtelijk te maken in logische en relevante dashboards.

Lees verder 


Insurance Data is een samenwerkingsverband tussen IT-consultant Grijpma AsG en accountants- en adviesorganisatie SVC. Grijpma AsG is een consultancybedrijf dat zich, met Rob van Kasteren aan het roer, heeft gespecialiseerd in het ondersteunen van financieel dienstverleners bij het automatiseren van hun administratie en managementinformatiesystemen. SVC Controlling & Advies, onder leiding van eigenaar Edwin Perotti, adviseert en begeleidt financieel dienstverleners bij het (her)inrichten van financiële processen en rapportage.

 

De juiste ervaring en bagage

Door de samenwerking tussen beide bedrijven wordt technische en vakinhoudelijke kennis perfect gebundeld. “Om de juiste stuurinformatie uit alle beschikbare data te distilleren, is ervaring en bagage binnen de financiële dienstverlening namelijk echt noodzakelijk”, constateert Jordi de Looff, Business Analist bij Insurance Data. “Er zijn in Nederland genoeg partijen die verstand hebben van data en business intelligence (BI) en daar ook mooie dashboards voor kunnen maken. Maar de crux zit hem in het feit dat je snapt wat bedrijven in de branche precies doen en daar aan ondersteunende tools voor nodig hebben. Dat je dus niet alleen weet hoe je aan de juiste gegevens komt, maar ook snapt wat je eruit kunt lezen en hoe je het functioneel kunt inzetten.”

 

Het nieuwe goud, mits…

Data wordt niet voor niets het nieuwe goud genoemd, maar dan moeten de gegevens wél kunnen worden omgezet in informatie. Terwijl juist dat laatste een specialisme is waar velen zich nog vaak op verkijken, weten ze bij SVC en AsG juist heel goed waar klanten naar op zoek zijn. De Looff: “Sterker nog, vaak beseffen we dankzij de synergie die wordt gecreëerd door de gecombineerde, jarenlange, ervaring van de partners van Insurance Data, zelfs waar klanten naar op zoek móeten zijn.”

 

‘Om de juiste stuurinformatie uit alle beschikbare data te distilleren, is ervaring binnen de financiële dienstverlening noodzakelijk’

  

Van abstracte data naar concrete informatie

“Alles draait om het vinden en combineren van de juiste data en vervolgens is het key om die te visualiseren, zodat abstracte data wordt omgevormd naar concrete informatie”, gaat De Looff verder. “Daarbij gaat het vooral om de ontsluiting van meerdere databronnen en blijven we niet specifiek vastzitten aan één enkele bron. We willen de data-analysetool zijn voor álle processen die zich binnen de bedrijven afspelen.”

ID Business _406

Dashboards

Op basis van gegevens uit de polis- en financiële administratie – en later deze maand ook HR-data die daarvoor beschikbaar komt – heeft Insurance Data informatie inzichtelijk gemaakt op relevante dashboards. Daarbij is gekozen voor de breed geaccepteerde Microsoft Power BI-tool. “Niet alleen vanwege de gebruiksvriendelijkheid, maar ook omdat de enorme verankering in de zakelijke dienstverlening ervoor zorgt dat de ontwikkelingssnelheid heel hoog is, waardoor het product door de tijd ook steeds beter wordt”, aldus De Looff.

 

De dashboards worden door Insurance Data over bijna alle facetten van de bedrijfsvoering geleverd en vervolgens onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:

  • Financieel
  • Operationeel
  • Commercieel
  • Portefeuille
  • Werkprogramma risicobeheersing volmachten

 

“Aan die dashboards kun je dus zien dat we de data voor allerlei verschillende doeleinden willen ontsluiten om zo alle facetten die binnen de bedrijfsvoering van de klant vallen te kunnen bestrijken.”

 

‘Wij zijn niet slechts een informatietool voor een specifiek bedrijfsonderdeel, maar een dataspecialist voor de complete business'

 

“Naast onze standaard dashboards, waarmee we 80% van de relevante informatie kunnen realiseren, kunnen klanten maatwerk ook zelf maken of door Insurance Data laten ontwikkelen. We zorgen er dus voor dat een bedrijf een uitstekende basisset heeft waarop desgewenst kan worden voortgeborduurd en aan specifieke wensen kan worden aangepast of uitgebreid.”

 

Kijkend naar de toekomst

Met ANVA als polisadministratie inmiddels ontsloten, is Insurance Data afgelopen maand ook gestart met DIAS te ontsluiten en verwacht het bedrijf in het tweede kwartaal eveneens met CCS aan de slag te gaan. Maar daar stoppen de ambities niet, aldus De Looff.

“Om data uit de historie en het heden ook naar de toekomst toe te kunnen extrapoleren, zijn we in samenwerking met Building Blocks een pilot begonnen om te bepalen in hoeverre onze datasets aansluiten op hun business model, dat op basis van patronen in die data voorspellingen doet.”

 

“Door algoritmes los te laten op historische data kun je bijvoorbeeld de stappen inzichtelijk krijgen die ertoe leiden dat een klant uiteindelijk een polis opzegt. Als je dat eenmaal in kaart hebt, kun je bij klanten waar zich de contouren van eenzelfde patroon ontwikkelen voortijdig actie ondernemen om een volgende opzegging te voorkomen. Het halen van voorspellende waarde uit bestaande data zie ik dan ook als een belangrijke, en vooral uitdagende, volgende stap in onze business.”  

 

Dit artikel is gesponsord door Insurance Data

Nostimos_239

Jordi de Looff: “We zorgen er dus voor dat een bedrijf een uitstekende basisset heeft.”  


AMinnosurance

ID Business

5/12
Loading ...