Onderzoek intermediairs:
grote verschuiving naar digitaal door corona blijft uit

De coronacrisis lijkt geen grote stimulans te zijn voor het intermediair om klanten meer digitaal te gaan bedienen. De kantoren die al online advisering aanboden blijven dat doen, maar veel kantoren kiezen er na de coronacrisis toch voor om overwegend fysiek advies te geven. Ook thuiswerken neemt door de coronacrisis niet veel meer toe bij het intermediair.


Foto rechter kolom

Dat zijn enkele eerste conclusies uit het onderzoek naar de digitaliseringsgraad van het intermediair, dat is uitgevoerd door Adviesbureau Fred de Jong in samenwerking met Risk Verzekeringen en het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD).

Onderzoek_300

“Juist in de coronaperiode hadden wij verwacht dat veel financieel adviseurs noodgedwongen meer gebruik zouden gaan maken van geautomatiseerde oplossingen om in contact te komen met klanten”, zegt Harmen Vollmuller (Risk). “De eerste resultaten uit het onderzoek bewijzen echter het tegendeel, alhoewel we wel kunnen concluderen dat online communicatietools steeds vaker worden ingezet om eenvoudig in contact te komen met klanten. Als serviceprovider achten wij het van belang om inzicht te krijgen in het gebruik van geautomatiseerde oplossingen door onze aangesloten adviseurs. Het is vervolgens onze taak om adviseurs hierin te ondersteunen en te begeleiden.” 

Onderzoek_301

Advies op afstand gemeengoed

Online adviesgesprekken via de webcam wordt door meer dan de helft van het intermediair toegepast. En nog eens 10 procent is dat de komende tijd van plan. Waar advies op afstand voor de coronacrisis nog relatief beperkt werd aangeboden, is dat nu veel meer gemeengoed geworden. Ook na de coronacrisis blijft het intermediair online adviesgesprekken voeren. Maar dat zal bij de meeste kantoren niet het merendeel van de adviesgesprekken zijn. Het intermediair ziet online adviesgesprekken overwegend als aanvulling op de fysieke gesprekken met klanten en maar in beperkte mate als vervanging. 

Het intermediair maakt gebruik van verschillende platforms om de online adviesgesprekken te voeren; Zoom en Microsoft Teams zijn het populairst

 

Onderzoek_302

Het intermediair maakt gebruik van verschillende platforms om de online adviesgesprekken te voeren. Zoom en Microsoft Teams zijn daarbij het populairst.

 

Een ander gevolg van de coronacrisis is dat er meer aan thuiswerken is gedaan. De overheid heeft opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

 

Bij ongeveer 60 procent van het intermediair werd er voor de coronacrisis al thuis gewerkt door medewerkers. Opmerkelijk is dat het intermediair aangeeft dat na de coronacrisis er niet per definitie meer gaat worden thuisgewerkt dan voor de crisis. Daarbij geeft een klein deel van het intermediair aan dat er wel meer thuisgewerkt gaat worden, maar gaat er ook een deel toch weer over op zo veel mogelijk werken op kantoor.

 

De coronacrisis lijkt bij het intermediair niet tot een grote verschuiving naar thuiswerken te leiden. Er werd al (deels) thuisgewerkt door de meeste kantoren, maar dat gaat niet sterk toenemen. Aangezien de meeste kantoren relatief klein zijn qua omvang, is het meestal geen probleem om binnen het kantoor te voldoen aan de 1,5 metermaatregel.

Onderzoek_303

Low code

Onderzoek

5/12
Loading ...