Cover Logo
Cover foto

AMinnovatie

Online magazine over digitalisering en vernieuwing in de branche. Met onder meer de kenmerken van digitaal leiderschap, low code in verzekeringen, onderzoek onder intermediairs, ontwikkelingen in taxiverzekeringen, gevolgschade bij ongevallen en verduurzaming van schadeverzekeringen. 


Innovatie

1/12
Loading ...