Gezamenlijke aanpak sector moet verduurzaming koopwoningmarkt duwtje in de rug geven

Lees verder 


Circa tachtig bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt hebben de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. Hiervoor is onlangs het Sectorcollectief Duurzaam Wonen gelanceerd, dat als doel heeft dat verduurzaming een vast onderdeel wordt van elk hypotheekgesprek. Eind dit jaar moet 80% van de Nederlandse hypotheekadviseurs zijn opgeleid tot Adviseur Duurzaam Wonen.

 

In het najaar van 2019 namen Rabobankgroep en CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur) het initiatief voor de e-learning die adviseurs praktische handvatten geeft om met klanten in gesprek te gaan over verduurzaming van hun (toekomstige) huis. Idee erachter is dat hypotheekadviseurs een sleutelrol kunnen vervullen als het gaat om verduurzaming.

 

Vierduizend adviseurs zijn nu opgeleid

Inmiddels zijn vierduizend hypotheekadviseurs opgeleid, vooral professionals die zijn verbonden aan Rabobank, CMIS, ING, Triodos en ABN Amro. Dit jaar moet dat aantal verdubbeld zijn, zodat dan zeker acht- van de tienduizend adviseurs goed beslagen ten ijs komen als het gaat om woningverduurzaming tijdens het adviesgesprek met hun klant. En vooral dat zij in staat zijn om klanten te stimuleren daadwerkelijk een of meer duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat goed geïnformeerde klanten sneller bereid zijn daadwerkelijk dat te doen.

 

Opleiding is een succes

Volgens initiatiefnemer Floor van Workum van het collectief, tevens ceo van Rabobank-dochter Vista Hypotheken, is de opleiding een succes. Dat is ook reden dat aansluiting is gezocht met andere partijen die betrokken zijn bij de hypothekenmarkt. Circa zeventig partijen hebben zich inmiddels aangesloten. “Het grote aantal deelnemers laat de motivatie van de sector zien om hier samen de schouders onder te zetten en de verduurzaming van de koopwoningmarkt samen een boost te geven.”

 

Anderhalf miljoen huizen verduurzaamd

Het stimuleren van de woningverduurzaming houdt verband met het Klimaatakkoord van het kabinet. Vastgelegd is dat de komende tien jaar anderhalf miljoen huizen moeten worden verduurzaamd. De samenwerkende organisaties hebben daarom concrete afspraken gemaakt om klanten in beweging te krijgen hun woning te verduurzamen. Dat doen zij door het thema verduurzaming te integreren in hun dienstverlening. Onderdeel daarvan is dat alle adviseurs de e-learning volgen.

 

SEH neemt opleiding over

De initiatiefnemers van de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen hebben de opleiding inmiddels overgedragen aan de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Die trekt voortaan de kar en draagt zorg voor een online platform waarop de opleiding vanaf nu wordt aangeboden door alle opleiders in de financiële dienstverlening: Dukers & Baelemans, Nibe-SVV, Lindenhaege en Hoffelijk. De e-learing, die wordt afgesloten met een toets, vraagt een tijdsinvestering van drie uur. De opleiding wordt bewust tegen kostprijs aangeboden om geen drempel op te werpen.Gedrag voorspellen_94

Floor van Workum (Rabobankgroep en Vista Hypotheken) was in 2019 een van de initiatiefnemers van opleiding Adviseur Duurzaam Wonen dat heeft geleid tot het sectorcollectief. De animo voor het collectief is voor haar het bewijs dat de sector gemotiveerd is om woningverduurzaming te stimuleren. Vijf vragen aan haar.

Floor van Workum:

‘Animo voor sectorcollectief laat motivatie voor verduurzaming zien’

Inmiddels zijn vierduizend adviseurs opgeleid, die in staat zijn een goed adviesgesprek met hun klant te voeren over woningverduurzaming. Had je dit succes verwacht?

“Het is natuurlijk leuk dat zo snel zoveel mensen binnen de Rabobankgroep zijn opgeleid, maar het is pas succesvol als we fors meer huizen met elkaar gaan verduurzamen. Ik ben pas blij als het resultaat dat uit het opleiden moet voortvloeien er is, en dat we als sector bijdragen aan een grote verduurzamingsbeweging. Ik ben verheugd dat zich zoveel partijen hebben aangesloten bij het initiatief. Dat laat de intrinsieke motivatie zien hier samen de schouders onder te zetten.”

 

Waarom is er zoveel belangstelling voor de e-learning?

“Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de consument vaak zelf nog te weinig kennis en ervaring heeft om met woningverduurzaming aan de slag te gaan, of door de bomen het bos niet meer ziet. Die heeft iemand nodig die hem door dat proces heen helpt, die hem meeneemt in zo’n journey bij aankoop of de verbouwing van de woning. Een adviseur kan daarin een belangrijke rol spelen. Burgers, consumenten komen niet altijd uit zichzelf in beweging. Er is echt iemand voor nodig die het voortouw neemt. Bij eerdere energietransities zag je hetzelfde gebeuren.”

 

In hoeveel gesprekken komt woningverduurzaming aan bod?

“Ik kan alleen voor de Rabobankgroep spreken. Daar zijn 98% van alle adviseurs opgeleid en komt duurzaamheid in elk gesprek aan de orde. Bij de Rabobank zijn we er ook mee bezig om duurzaamheid te integreren in de adviessoftware, zodat het onderwerp standaard in elk adviesrapport is opgenomen en niet alleen in het gesprek.”

 

Wat is het percentage klanten dat uiteindelijk na een gesprek overgaat tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen?

“Bij Rabo zien we dat boven de 20% van klanten verduurzaamt naar aanleiding van het hypotheekgesprek, maar dat de best presterende lokale banken al fors boven de 40% zitten. Wij zien dat – als je naar de dossiers kijkt – het aantal nog hoger kan zijn. Er zijn redenen voor klanten om niet altijd direct iets te doen. Je ziet ook dat mensen vaak wel een paar stappen nemen om te verduurzamen en niet het hele huis meteen aanpakken. De kosten kunnen te hoog zijn of de verbouwing te groot.”

 

Moeten hypotheekadviseurs niet standaard worden opgeleid op het gebied van woningverduurzaming?

“Waar we naartoe willen, is dat woningverduurzaming een standaard wordt van de opleidingspraktijk van hypotheekadviseurs. Het zou mijns inziens een vaste plek moeten krijgen in de Wft. Ons doel is dat de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen uiteindelijk overbodig wordt; dan verduurzamen we namelijk genoeg en zit het in ieders genen om verduurzaming mee te nemen in het gesprek. We heffen onszelf dan ook heel graag weer op.”


Lot hypotheken

Sectorcollectief

6/12
Loading ...