Advertorial

HDI als twee bedrijven samen vooruit

Sharon van Herel (39) en Faisal Setoe (38) van HDI zijn twee opvallende verschijningen in de verzekeringsbranche. In dit artikel spreken ze samen over ondernemerschap, focus en keuzes maken. In het bijzonder de keuze van HDI om vanuit twee bedrijven de Nederlandse markt te bedienen. Van Herel en Setoe hebben elk een eigen strategie, maar versterken elkaar ook in ondernemerschap. Hoe ze dat invullen? Dat lees je hier  

Vista Hypotheken_156

Sharon van Herel, Managing Director HDI Global Nederland, sprak zich al eerder uit over het belang van focus en keuzes maken in het Assurantie Magazine van september 2018. Dat bleef niet alleen bij woorden. HDI was één van de eersten die in Nederland de dialoog aanging met marktpartijen over het verzekerbaar houden van risico’s. Het in balans brengen van risico en prijs in haar Property portefeuille werd hét topic van de 2018/2019 renewal. Deze aanpak bleek voor HDI succesvol en werd dit jaar voortgezet ook voor andere productlijnen met als doel om op een verantwoorde manier continuïteit en capaciteit te kunnen bieden, nu en in de toekomst. 2019 was ook het jaar waarin HDI Global Specialty als merk in de markt werd geïntroduceerd. HDI heeft de ambitie om een topspeler te zijn in de zakelijke verzekeringsmarkt. De keuze om met twee bedrijven verder te gaan geeft daar nog meer richting aan. HDI Global Specialty SE is vanaf 1 januari 2020 een apart bedrijf met een eigen aanpak. Faisal Setoe zal vanuit zijn rol als Managing Director, aan deze nieuwe onderneming in Nederland leiding gaan geven.

Interview Univé_104

Terugkijkend: Waarom was het nodig HDI Global Specialty als apart bedrijf in de markt te zetten?

Van Herel: ‘We hadden in Nederland en wereldwijd al een prachtige portefeuille met Specialty-producten (Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, Werknemersschadeverzekering, Crisismanagement en Specie) opgebouwd. Maar binnen HDI Global, dat van oudsher vooral industriële en grootzakelijke risico’s accepteert, was het lastig om deze producten de aandacht te geven die ze verdienen. Het zijn nicheproducten voor een specifieke markt. Binnen deze markt liggen veel kansen, maar dit vergt wel een heel andere aanpak. Daarom is gekozen voor het oprichten van HDI Global Specialty. Op deze manier bundelen we wereldwijd alle opgebouwde kennis en expertise met betrekking tot Specialty-producten en zijn we nog beter in staat om in te spelen op deze specifieke marktbehoefte.’

Setoe: ‘HDI Global Specialty richt zich op gespecialiseerde markten met een ander concurrentie- en distributieveld. Hier kunnen we binnen Specialty gericht invulling aan geven, met een eigen aanpak om zo onze klanten en distributiepartners optimaal te bedienen. Wat ons bindt is: kennis en kunde. HDI is een sterk kennisgedreven verzekeraar met zeer kundige collega’s die verstand hebben van complexe risico’s. Dit versterken we door het positioneren van twee aparte bedrijven.’

Samen met elk een eigen koers. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe doe je dat samen?

Setoe: ‘We varen ieder onze eigen koers, maar wel onder de gemeenschappelijke vlag van HDI. We zijn atypisch in de sector in die zin dat we ons beiden in de eerste plaats ondernemer voelen. Natuurlijk kun je dan als ondernemer met elk bedrijf je eigen weg gaan. Echter, daar geloof ik niet in. Juist door het samen te doen, wordt het geheel sterker Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat keuzes op elkaar zijn afgestemd, zodat we in de markt op een logische wijze samen optrekken.

Sharon en ik hebben daarnaast beiden ook inhoudelijk kennis van het verzekeringsvak. Ook dat maakt dat we anders in de wedstrijd zitten. We besturen niet alleen, maar zijn ook nauw betrokken op de inhoud.’

 

Van Herel: ‘Wat ik waardeer aan Faisal is zijn enorme energie en vernieuwingsdrang. Dat past perfect bij het positioneren en laten groeien van een nieuw bedrijf. Dat hebben we gemeenschappelijk. Inmiddels werk ik al een aantal jaar voor HDI. Dan is het prettig als iemand, met een frisse blik, als sparringpartner kan fungeren voor het verder aanscherpen van onze strategie. Ik kan op mijn beurt Faisal voeden vanuit mijn ervaring en hem bijvoorbeeld helpen de weg te vinden in ons internationale netwerk. Kortom: we versterken en vullen elkaar aan. Hierdoor zijn we nog beter in staat om met beide HDI-bedrijven succesvol te zijn in de Nederlandse markt.’

Interview Univé_103

Waar maken jullie een punt van in 2020?

Setoe: ‘HDI Global Specialty start vanuit een bestaande portefeuille en distributienetwerk met een duidelijke focus op groei. Wij willen echt de nummer één Specialty verzekeraar worden van Nederland. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om, samen met mijn collega’s, HDI Global Specialty verder uit te bouwen en de markt te laten ervaren dat we de lat voor onszelf heel hoog leggen. Dat is ook waarom ik voor HDI heb gekozen. Door de door ons gekozen focus kunnen we innoveren en nog veel meer klanten gaan servicen. We zien volop kansen en mogelijkheden in de markt om ons productaanbod te verbreden. Daarover gaan we graag in gesprek met marktpartijen. We hebben namelijk een gezonde ambitie en gaan voor duurzame groei.’ Sharon: ‘Waar de ambitie van HDI Global Specialty vooral gericht is op groei, richt HDI Global zich de aankomende tijd op het verder verbeteren van haar portefeuille. Het blijft namelijk in ieders belang om risico’s beheersbaar en verzekerbaar te houden. Ook in 2020 blijven we hier een punt van maken. Beide bedrijven, HDI Global en HDI Global Specialty, hebben een ander vertrekpunt, maar delen dezelfde ambitie. Dat is continuïteit bieden aan ondernemers, zodat zij succesvol kunnen blijven ondernemen. Als ondernemers samen vooruit!’

HDI_68

Meer informatie www.hdiglobal.nl

Duurzame inzetbaarheid

HDI

7/12
Loading ...