Wat doet de financiële sector aan duurzame inzetbaarheid?

Lees verder 


De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tel daarbij op dat de inhoud van het werk voor veel mensen (grotendeels) verandert, omdat arbeid geautomatiseerd wordt. Ook of misschien wel juist in de financiële dienstverlening. Steeds meer bedrijven en organisaties zien de noodzaak in om werk te maken van medewerkers. Ze moeten immers gezond en liefst ook nog op een plezierige manier de eindstreep halen. Ofwel: duurzaam inzetbaar zijn. Wat doet de sector hieraan?

 

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds vaker gepredikt. Het lijkt een modewoord, maar niets is minder waar. Bedrijven en organisaties in de financiële dienstverlening lijken zich steeds meer bewust dat het noodzaak is om werk te maken van gezondheid, betrokken medewerkers en ontwikkeling van medewerkers. Doel: minder ziekteverzuim, meer werkplezier en dus ook meer productiviteit op de werkvloer. Zeker van belang nu de gemiddelde leeftijd op de werkvloer toeneemt en de leeftijd dat werknemers met pensioen gaan inmiddels op 65 jaar ligt; in 2006 lag die nog op 61 jaar.

 

Fit blijven van groot belang

Technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en digitalisering, vragen om wendbare organisaties. Fit blijven is daarom van groot belang. En niet alleen lichamelijk fit, maar zeker ook geestelijk, omdat het werk verandert en het van werknemers wordt verwacht dat ze daarin meebewegen. Vaak betekent dit ook dat een ander type medewerker nodig is: iemand die flexibel is en veranderingen vooral heel leuk vindt. En juist daarin schuilt ook een probleem, omdat die vaak lastig te vinden zijn in een overspannen arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid_191

Meer ruimte voor maatwerk

Begin 2019 stelden de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen samen met het Verbond van Verzekeraars een nieuwe Sociale Agenda 2019-2021 voor de sector ter vervanging van de Sociale Agenda 2014-2018. Het resultaat van de eerste agenda die vooral op bewustwording was gericht, is dat 60% van de verzekeraars actief beleid voert op het terrein van duurzame inzetbaarheid. De tweede agenda zet meer in op maatwerk, waarbij gedacht moet worden aan diverse ontwikkelingsmogelijkheden, het aanbieden van arbeidsvoorwaarden met meer ruimte voor maatwerk, en een beloningspraktijk die beter strookt met het beloningsbeleid. En de verzekeraars die nog geen beleid hebben, worden daartoe aangespoord door het Verbond van Verzekeraars.

 

Duurzame inzetbaarheid vast onderdeel cao’s

In de diverse cao’s van verzekeraars is duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel. Achmea kwam eind 2017 met de vakorganisaties tot overeenstemming over een nieuwe cao met daarin de centrale onderwerpen langer fit en met plezier aan het werk blijven. In de daaropvolgende cao stonden thema’s als werken, leren en zorgen in de picture en in de jongste cao-afspraken wordt de werkweek zelfs teruggebracht naar 34 uur. Werkdruk, mantelzorg en levensfasebeleid zijn eveneens onderdeel van de cao van ASR. Alles met het doel werknemers langer fit te houden.

 

Persoonlijke ontwikkeling hot item

Bij ABN Amro is persoonlijke ontwikkeling ook een hot item. Personeel krijgt meer ruimte hiervoor alsook om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Daarom is  het studie- en vrijwilligersverlof omgezet naar een vijfdaags verlof dat werknemers naar eigen inzicht mogen inzetten. In de cao voor het verzekeringsbedrijf werd al eerder werk gemaakt van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen gedurende de looptijd van de cao een budget van € 750 per jaar waarmee ze trainingen en opleidingen kunnen financieren die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Werkgevers stellen bovendien een Duurzame Inzetbaarheidsdag beschikbaar waarop hun werknemers een workshop of training kunnen volgen.

 

Doorbetaalde sabbatical in cao

In de nieuwe cao voor werknemers bij de zorgverzekeraars zijn onder meer afspraken gemaakt over een deels doorbetaalde sabbatical. Voor oudere medewerkers kan de regeling ook worden gebruikt om alvast wat minder te gaan werken. Dat laatste is vooral belangrijker geworden nu de AOW- en pensioenleeftijd is gestegen en in de toekomst nog verder stijgt.

 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op amweb


Nieuw hoofdkantoor: succes story elipsLife zet door

Duurzame inzetbaarheid

8/12
Loading ...