Wat zijn de uitdagingen in autoverzekeringen?

Het Nederlandse wagenpark telde begin 2019 zo’n 12,7 miljoen motorvoertuigen, waarvan ruim 8,5 miljoen personenauto’s. Die moeten allemaal verzekerd worden en dus lijkt de automarkt een interessante inkomstenbron voor de branche. Maar: verzekeraars worstelen met de winstgevendheid, hebben te maken met meer en hogere schades door rijhulpsystemen, moeten zich voorbereiden op de komst van de elektrische en de zelfrijdende auto en denken bovendien na over een directe in plaats van indirecte verzekering.

Lees verder 


De automarkt kruipt langzaam uit een dal. In 2018 werden er nog geen zwarte cijfers geschreven, maar ze kleurden al wel weer minder donkerrood. Het verlies bleef ‘beperkt’ tot een kleine 96 miljoen euro (cijfers AM Jaarboek 2019). In 2017 was dat nog bijna drie keer zo veel: 280 miljoen euro. Dat hebben verzekeraars vooral te danken aan premieverhogingen.

 

Inmiddels wordt de automarkt wel weer wat gezonder, maar de champagne kan nog niet ontkurkt. Ondanks de betere (minder slechte) resultaten legden verzekeraars in 2018 op elke euro WA-premie nog steeds gemiddeld 13 cent toe. Verwacht wordt dat de premies in 2020 nog niet omlaag gaan en zelfs eerder verder stijgen. Verzekeraars staan daarom voor verschillende uitdagingen. Een overzicht.

Uitdaging 1:

DNB wil zwarte cijfers

DNB sloeg alarm toen bleek dat verzekeraars in 2014 6 cent toelegden op elke euro premie die ze inden, en wilde dat weer zwarte cijfers zichtbaar zouden worden. Een jaar later was de situatie nog niet veel rooskleuriger. Het verergerde zelf: behalve WA is nu ook Casco bezig aan een neerwaartse lijn. In 2015 was slechts 5 procent van die markt winstgevend. In 2016 liep de combined ratio op naar 110,8 procent, voor alleen WA zelfs gemiddeld 120 procent. Voor die verliezen geven verzekeraars zelf verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de toename van buitengerechtelijke kosten en groei van de schadelast door ander rijgedrag, bijvoorbeeld onder invloed van smartphones.

 

Een belangrijke oorzaak is echter te vinden op de marketingafdeling van verzekeraars zelf. Een DNB-toezichthouder zei al eens tegen AMweb dat maatschappijen de WA-polis met opzet verlieslatend in de markt zetten. Autoverzekeringen zijn volgens haar een trekkersproduct vanwege het verplichte karakter van WA, wat een groot volume betekent én een ingang naar de klant. DNB vroeg of schadeverzekeraars zouden kunnen stoppen met het aanbieden van autoverzekeringen. Dat is niet aan de orde, omdat de auto veelal de kern is van een schadeverzekeraar.


Uitdaging 2:

hogere schades door sensoren, rijhulpsystemen en de elektrische auto

Niet alleen de eigen prijsstelling en daarmee de winstgevendheid zijn een belangrijke uitdaging voor autoverzekeraars, ook de oplopende kosten voor schadeherstel houden hen bezig. Toenemend gebruik van elektronica drijft de prijs van herstel op. Ook de advanced driver assistance systems (ADAS), de rijhulpsystemen, stellen verzekeraars voor uitdagingen. Ze zouden de verkeersveiligheid moeten vergroten, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Sterker, het aantal schades door deze systemen neemt juist toe. Materialen en onderdelen worden duurder en herstel ingewikkelder.

 

Daarnaast treedt het zogenaamde winterbandeneffect op: mensen zijn geneigd meer risico’s te nemen door het gebruik van hulpmiddelen die veilig rijden bevorderen. Ook slaan ze aanwijzingen van rijhulpsystemen regelmatig in de wind.

Autoverzekeringen_189

UITDAGING 3:

de zelfrijdende auto

Behalve elektrisch wordt het wagenpark ook autonoom, al zal gaat die ontwikkeling langzamer. Niet alleen doordat de technologie ingewikkeld is, er zijn ook nog wel wat ethische vragen te beantwoorden. In elk geval zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat verzekeraars er wel over moeten nadenken.

Autoverzekeringen_190

Uitdaging 4:

op weg naar een directe autoverzekering?

Om klaar te zijn voor de komst van de zelfrijdende auto, maar ook om de afhandeling van letselschadeclaims te vergemakkelijken, verkennen verzekeraars al een aantal jaar de mogelijkheid van een directe verzekering. Eigenlijk hadden ze de knoop al willen doorhakken, maar de verkenning en de besluitvorming duren langer. Bij zo’n directe verzekering, ook wel firstpartyverzekering genoemd, wordt schade altijd door de eigen verzekeraar afgehandeld. Zo’n verzekeringsvorm past bij de ontwikkeling richting een autonome auto: niet de auto moet verzekerd zijn, maar de mens.

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op amweb


HDI als twee bedrijven samen vooruit

Autoverzekeringen

6/12
Loading ...