Bas van der Tuyn (Aon):

‘Investeren in vitaliteitsbeleid loont’

Lees verder 


De veerkrachtmeter van Aon moet werkgevers inzicht bieden in de veerkracht van hun werknemers. Bas van der Tuyn, directeur New Business bij Aon’s Health Solutions, legt uit wat de toegevoegde waarde is van deze tool.

 

De Aon-veerkrachtmeter komt tot stand via een assessment dat bestaat uit 33 vragen. De vragen worden ingevuld door circa duizend HR-managers en cfo’s in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ongeveer 150 daarvan zijn afkomstig uit Nederland, verdeeld over diverse sectoren. Na het invullen van alle vragen wordt een score berekend, die werkgevers inzicht geeft in de mate van veerkracht binnen hun organisatie en onder medewerkers.

 

Waarom wordt gemeten onder HR-managers in plaats van daadwerkelijke medewerkers? Geeft dit wel een goed beeld?

“Er zijn al uitstekende instrumenten om de vitaliteit van medewerkers te meten. Aon werkt onder andere met de DIX-vragenlijst van TNO en met de eigen Well One app. Er bestond echter nog geen instrument om het beleid van organisaties te meten en juist in dit beleid zit de crux. Onderzoek toont aan dat bij organisaties met een zeer beperkt vitaliteitsbeleid slechts 15 procent van de medewerkers zich als ‘veerkrachtig’ zou bestempelen. Bij organisaties met een uitgewerkt beleid is dat 45 procent. Investeren in beleid loont dus. Wij laten zien op welke gebieden, maar geven natuurlijk ook de bevestiging als een organisatie het al goed doet.”

 

Wie heeft het assessment ontwikkeld?

“Het rapport en het self-assessment vloeien voort uit een samenwerking tussen Aon-collega’s afkomstig uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarnaast zijn ook relaties uitgebreid geïnterviewd. Deze brede en internationale samenwerking is ook niet verwonderlijk, immers is het bieden van een goed vitaliteitsbeleid geen Nederlands uitdaging – maar speelt dit wereldwijd. Inmiddels is het ‘Europese’-model overgenomen door Aon in de Verenigde Staten.”

 

Kunnen bedrijven dit assessment ook kopen/zelf inzetten?

“Aon wil deze tool met name gebruiken om inzicht te bieden en de dialoog met relaties op te starten. Organisaties kunnen hun uitkomsten gebruiken om zelf of samen met de experts van Aon de eigen scores en de benchmark te bespreken in MT’s of te gebruiken voor de (strategische) HR-planning.”

 

Tot slot: komen er nog meer HR-tools aan?

“Jazeker. Recent heeft Aon het (bestaande) platform Smart Reward naar Nederland gehaald. Dit platform was al in gebruik in andere landen, maar nog niet in Nederland. Smart Reward stelt medewerkers in staat om keuzes te maken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, waaronder verzekeringen en pensioenen. Maar bijvoorbeeld ook in mobiliteit en vakantiedagen en vrije tijd. Het platform stelt medewerkers in staat om flexibele keuzes te maken, daarmee kan invulling worden gegeven aan individuele wensen. In Nederland werkt Aon tot slot overigens nauw samen met PwC om ook de fiscale doorrekening van bepaalde keuzes goed in beeld te brengen.”

 

Events 2022


Vitaliteit

7/10
Loading ...