Dit zijn de juridische kwesties waar Kifid en rechters zich over buigen

Kifid

De geschillencommissie van Kifid buigt zich jaarlijks over vele honderden klachten van consumenten. Maar ook rechters hebben het druk met juridische kwesties die een link hebben met werkgevers en werknemers. Een kleine selectie van zaken die op Amweb de revue passeerden.

Lees verder 

Ongeluk met leaseauto

Een medewerker van een Noord-Hollands marketingkantoor kreeg in 2008 een auto-ongeluk met een leaseauto van de zaak. Haar werkgever sloot geen Wegam-polis, noch een SVI voor het autogebruik. De medewerker stelde haar werkgever daarna succesvol aansprakelijk voor slecht werkgeverschap, waardoor AVB-verzekeraar NN ruim een kwart miljoen aan letselschade moest vergoeden. NN vindt overigens wel dat de adviseur van het marketingbureau steken heeft laten vallen; maar daar dacht het gerechtshof in Amsterdam anders over.

 

 

Discodoofheid verzwegen

De geschillencommissie van Kifid boog zich over een kwestie die speelde bij een exploitant van een beveiligingsdienst, die een AOV had afgesloten bij Movir. De verzekeraar heeft de verzekering van de man terecht beëindigd, oordeelde de commissie, omdat de beveiliger bij de aanvraag van de verzekering hoor- en slaapproblemen niet had gemeld. Dat hij een uitkering kreeg vanwege heel andere klachten, doet niet ter zake. De verzekeraar kwam er bij toeval achter dat de man ook aan discodoofheid leed; dat had hij moeten melden bij het afsluiten van de verzekering. Nu hij dat niet heeft gedaan, is niet alleen de verzekering beëindigd, maar moet ook de ontvangen uitkering worden terugbetaald.

 

 

Pensioen niet goed geregeld

Een man die dacht zijn pensioen goed geregeld te hebben via zijn werkgever, kwam van een koude kermis thuis. De premie voor het nabestaandenpensioen steeg tijdens de looptijd zo hard, dat er te weinig kapitaal overbleef voor de aankoop van het ouderdomspensioen. Verzekeraar Zwitserleven schoot tekort in zijn informatieplicht en de door de werkgever van de man ingeschakelde pensioenadviseur uit Haarlem verzaakte zijn zorgplicht. Beide moeten de helft van de schade aan de gedupeerde man vergoeden, oordeelde de geschillencommissie van Kifid.

Werknemer is geen werknemer

Een voormalig verzekeringsadviseur van wie de AFM-vergunning in 2011 werd ingetrokken, heeft geprobeerd De Goudse op te lichten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De man vroeg een AOV aan voor een werknemer die later zijn partner bleek. Bovendien was de vrouw nooit werkelijk in dienst van zijn bedrijf. De verzekering werd aangevraagd op het moment dat de vrouw in dienst treedt. Exact een maand en een dag later wordt ze arbeidsongeschikt gemeld bij de verzekeraar. Die keert uit, maar zet de betalingen stop wanneer blijkt dat de vrouw de partner is van de DGA. Het kwam tot een rechtszaak, omdat tussenpersoon Univé Noord-Holland het antwoord op de slotvraag over het partnerschap zelf invulde, zonder de vraag te stellen. Volgens de rechter had het voor de hand gelegen dat de voormalig adviseur het bestaan van een dienstverband had aangetoond, plus de gestelde arbeidsongeschiktheid en de omvang van de schade had onderbouwd. Door dat niet te doen, faalt zijn vordering op Univé. Een restitutie van de premie zit er ook niet in.


VitaliteitJuridisch

6/10
Loading ...