Column Frans van Dillen

 

‘Krijgen werkgevers de rekening door uitvoeringsproblemen bij UWV?’

Frans van Dillen
Frans van Dillen is manager product development bij De Verzuimeconoom

Krijgen werkgevers de rekening door uitvoeringsproblemen bij UWV? De instroom in de WIA is de eerste acht maanden van 2021 met 11,4 procent toegenomen ten opzichte van de eerste 8 maanden in 2020. Dit kwam deels door een stijging in het aantal WGA-voorschotten. Zo’n 38 procent van alle toegekende WGA-uitkeringen was een voorschot. In 2019 was dit 8,9 procent. Dit is te lezen in het UWV Kennisverslag 2021-8. UWV is deze voorschotten gaan toekennen om problemen in de uitvoering op te lossen. De voorschotten worden doorberekend aan werkgevers.

 

Wat is er aan de hand? Als gevolg van de coronamaatregelen worden sociaal-medische beoordelingen uitgesteld. De WIA-aanvraag kan dan niet voor het einde van de wachttijd (104 weken) worden afgerond en de aanvrager krijgt dan een voorschot aangeboden. Soms wordt een vertraging van vier maanden opgelopen bij de beoordeling. Dit is niet wenselijk voor WGA-gerechtigden. Een voorschotbetaling wordt in de UWV-registratie als een nieuwe WGA-uitkering geteld. Als er dus meer voorschotten zijn, is er ook meer ‘instroom’.

 

Aanvankelijk mochten deze voorschotten niet worden doorberekend aan de publiek en privaat verzekerde werkgevers. Echter, door de Verzamelwet 2022 die per 1 januari effectief is, worden voorschotten gelijkgesteld aan uitkeringen. Hierdoor mogen de voorschotten worden doorberekend aan de eigenrisicodrager WGA en worden mogelijk verrekend in de gedifferentieerde premie WGA

 

Mijn advies aan de nieuwe minister SZW Karien van Gennip: Neem compensatie extra kosten mee bij de vaststelling van de parameters WHK

 

Ik zeg met opzet mogelijk want Koolmees heeft beloofd dat publiek verzekerde werkgevers worden gecompenseerd voor de extra kosten. Mijn advies aan de nieuwe minister SZW Karien van Gennip: Neem dit mee bij de vaststelling van de parameters WHK in september. En communiceer hier helder over. Anders raakt het in de vergetelheid.

 

Extra kosten voor de werkgever

Werkgevers zijn publiek verzekerd bij UWV óf zijn eigenrisicodrager (ERD) voor het WGA-risico. De laatste groep krijgt de WGA-voorschotten direct doorberekend. Immers, een eigenrisicodrager voor het WGA-risico draagt de kosten zelf. Deze kosten worden meestal verzekerd overigens.

 

Publiek verzekerde werkgevers krijgen middels de t-2-systematiek de kosten doorberekend. Als in 2021 een WGA-uitkering (of voorschot) door UWV wordt uitgekeerd, zal in 2023 deze uitkering gedifferentieerd worden toegerekend aan de (middelgrote of grote) werkgever. Laten wij met z’n allen alert zijn of mevrouw van Gennip gehoor geeft aan de belofte van Koolmees om de extra WGA-lasten te compenseren richting werkgevers.

 

Hogere arbeidsongeschiktheidslasten

Wellicht een wat technisch verhaal. Waar komt het op neer? Door uitvoeringsproblemen (lees: vertraging) bij de WIA-keuringen is UWV overgestapt op het uitkeren van voorschotten op de uitkeringen. In eerste instantie oordeelde de rechter dat UWV de voorschotten niet mocht doorbelasten aan werkgevers. Echter door de Verzamelwet 2022 kan dit wel. Hierdoor wordt het mogelijk de extra kosten, namelijk de toename in WGA-uitkeringen als gevolg van de voorschotten, door te berekenen aan werkgevers. Werkgevers en WGA ERD-verzekeraars krijgen hierdoor te maken met hogere arbeidsongeschiktheidslasten.

 

Overigens kunnen voorschotten in een later stadium wel worden gecorrigeerd, mocht er toch geen recht op een uitkering ontstaan. Dan is het de vraag of een voorschot wel kan worden teruggevorderd. Werkgevers en adviseurs, wees hier alert op!

Word AMmember

Column Frans van Dillen

9/10
Loading ...