Minderheid kiest voor financiering bij woningverduurzaming

De meeste Nederlanders betalen de verduurzaming van hun woning uit eigen zak. Maar 1 op de 5 kiest voor een financiële regeling. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope. Een financiële regeling kan overigens ook een subsidieaanvraag zijn. Slechts 5 procent van de ondervraagden die onlangs verduurzaamd heeft, deed dat met een lening. Dat dit percentage zo laag ligt, heeft niet te maken met de voorkeur voor de bekostiging uit eigen middelen. 42 procent van de ondervraagden gaf aan onbekend te zijn met de mogelijkheden; bij 18 procent is het niet opgekomen om te gaan zoeken, 7 procent vindt het te veel uitzoekwerk en 6 procent vindt de regelingen te ingewikkeld.

 

Thuiswerken en brandclaims 2_549

De belangrijkste reden om te verduurzamen is een verhuizing. 31 procent van de ondervraagden die in de afgelopen 2 jaar is verhuisd, heeft gebruikgemaakt van een financiële regeling. In 15 procent van de gevallen was dat een subsidie, 11 procent een groene lening, en 10 procent financierde de maatregelen in de hypotheek.

Woningverduurzaming

7/11
Loading ...