Sponsored content


Vastgoed financieren makkelijker maken in een snel veranderende markt

Lees verder 

De vastgoedmarkt en alle ontwikkelingen die daar spelen, veranderen in hoog tempo. De Covid-19 pandemie heeft daarin voor een extra versnelling gezorgd. Snel kunnen meebewegen en verbeteringen doorvoeren wanneer de markt daarom vraagt, is van cruciaal belang om intermediairs en hun klanten te kunnen blijven faciliteren. Rogier Wissink, Head of Intermediary bij RNHB, vertelt over de ontwikkelingen binnen RNHB. ‘We hebben ons productenaanbod en onze dienstverlening echt een stuk duidelijker gemaakt, je weet wat je aan ons hebt.’


RNHB heeft vertrouwen in de vastgoedmarkt en dat vertrouwen laten we graag blijken. Zo financieren we onder andere horeca en hebben we versoepelingen doorgevoerd die financieren makkelijker maken.


Na een periode van onzekerheid, waarin het voor veel vastgoedbeleggers afwachten was wat de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie zouden zijn, heeft RNHB volop vertrouwen in de markt. Zelfs al ziet de vastgoedfinancier ook hoe wet- en regelgeving investeren in vastgoed complexer kan gaan maken, op lokaal niveau bijvoorbeeld. ‘Tegelijkertijd ontstaan er ook mooie, nieuwe kansen’, aldus Wissink. ‘Op het gebied van binnenstedelijke transformatie bijvoorbeeld, waarbij leegstaande kantoorcomplexen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, worden omgeturnd naar duurzame woningen.”

 

Wensen vastgoedbeleggers veranderen

De vastgoedmarkt is een snel veranderende markt, met tot gevolg dat de wensen van vastgoedbeleggers ook veranderen. Bijvoorbeeld wanneer er snel geschakeld moet worden over het wel of niet kunnen kopen van een pand. Om zo goed mogelijk hierop in te spelen, is RNHB constant bezig met het vernieuwen van haar producten. “We hebben onlangs enkele aanpassingen doorgevoerd in ons productaanbod om RNHB als financier nog aantrekkelijker te maken ten opzichte van onze concurrenten.”

 

Wissink vertelt over woningen en combinatiepanden in krimp- en anticipeergebieden, waarvoor niet langer de verplichte 4% aflossingseis geldt. “Wij willen graag één beleid hanteren, waar in Nederland dat vastgoed zich dan ook bevindt.

 

“Daarnaast maken wij geen onderscheid meer in de maximale LTV bij een liquiditeitenfinanciering voor woningen en combinatiepanden. Bij woningen is de maximale financiering 80% en bij combinatiepanden is dit 75%,  ongeacht of het de aankoop van een pand of een liquiditeitsfinanciering betreft.”

 

Vertrouwen in de markt

Het vertrouwen in de markt zie je eveneens terug in de uitbreiding van ons productaanbod. Wissink: “Wij bieden bijvoorbeeld nu meer aflossingsmogelijkheden aan zodat de keuzevrijheid groter is voor de klant. Naast 2%, is 1% of 1,5% aflossen bij ons ook mogelijk. Zelfs aflossingsvrij behoort tot de mogelijkheden. Wij hanteren daar dezelfde rentetarieven voor.”

RNHB houdt van vernieuwing. Door naar geluiden vanuit verschillende hoeken te luisteren, is bijvoorbeeld het gedeeltelijk vergoedingsvrij aflossen weer mogelijk gemaakt.  “Klanten hebben in deze markt vaak een goede reden om hun hypotheek sneller af te lossen. Dat moet ook kunnen, vinden wij. Daarom is het mogelijk om 10% vergoedingsvrij af te lossen per kalenderjaar.”

 

Aansluitend op alle vernieuwingen heeft RNHB een financiering genaamd Simpl. in het leven geroepen. “Dit is een aantrekkelijke vastgoedfinanciering voor professionele vastgoedinvesteerders die zelfstandig residentieel vastgoed in (rand)stedelijke gebieden van Nederland willen (her)financieren."

 

"Zoals ik aan het begin ook al zei: RNHB heeft vertrouwen in de vastgoedmarkt en dit laten wij graag blijken aan onze klanten. Wij financieren weer horeca, een interessante sector voor veel vastgoedbeleggers en zeker één die we niet willen uitsluiten. Met het huidige woningtekort, zien we ook de vraag naar transformaties stijgen. Hier besteden we dan meer aandacht aan, door de bouwdepotkosten te verlagen en bij kleine verbouwingen zelfs geen bouwdepotkosten in rekening te brengen. Als zo’n verbouwing of transformatie meteen duurzaam gebeurt, is dat helemaal mooi. Die behoefte vervullen we sinds dit jaar met onze verduurzaamhypotheek, waardoor verduurzamen naar een minimaal label B extra aantrekkelijk wordt.”

 

Duidelijke boodschap 

Wissink wil het intermediair een duidelijke boodschap meegeven: die van het zijn van een financieel dienstverlener waar klanten echt de nummer 1 prioriteit zijn. “We willen eigenlijk dat je niet meer om RNHB heen kunt. Dat kunnen we alleen waarmaken door echt naar onze klanten te luisteren. Wij proberen ons als financier te onderscheiden door voor elke klant open te staan en een mogelijkheid aan te bieden. Dat gezegd hebbende, intermediairs zijn daarin ontzettend belangrijk voor ons. Wij werken samen met drie serviceproviders: IBD Nederland en De Financiële Makelaar (onderdeel van VCN HypotheekService) en DAK Intermediairscollectief, zij maken het voor iedere intermediair mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ons.”

 

Dit artikel is gesponsord door RNHB.

Jongeren en intermediair

RHNB

4/12
Loading ...