Pensioenakkoord_201

Starters krijgen het steeds moeilijker op de woningmarkt

Starters hebben het nog steeds moeilijk op de woningmarkt. Per 2021 worden zij als het aan het kabinet ligt een handje geholpen om wellicht toch eigenaar van woning te worden. De 2 procent overdrachtsbelasting die zij nu nog moeten neertellen, geldt vanaf dat moment niet meer voor de groep kopers tot 35 jaar. Deze pleister op de wonde lost echter maar weinig op, is de algemene opvatting. Er is meer voor nodig om starters aan een koopwoning te helpen..

Lees verder 

Een starter die een bescheiden koopwoning zoekt en over pakweg 20 mille aan eigen vermogen beschikt, komt er met een modaal inkomen bekaaid vanaf. In één op de drie plaatsen in Nederland maakt hij geen schijn van kans blijkt uit het onderzoek de Eigengeldkaart, die Independer samen met woonplatform Jumba enkele maanden geleden presenteerde. Deze kaart van de vergelijkingssite berekent per gemeente hoeveel eigen geld nodig is om een huis van 55 tot 65 vierkante meter te kopen als het jaarinkomen 36.000 euro bedraagt.

 

Onderzoek van Viisi bevestigt het beeld dat de starter het lastig heeft. Nog moeilijker zelfs als wordt gekeken naar de totale groep, dus zowel de starter met als zonder spaargeld. Dit onderzoek gaat ervan uit dat twee derde van de starters niet voor een huis in aanmerking komt. Een verklaring voor dit nog ongunstiger scenario is dat het gros van de starters onvoldoende geld achter de hand heeft om een huis te kunnen financieren.

Interview Univé_104

De versobering van de leennormen voor kopers is debet aan de steeds kleinere kans dat een starter op de woningmarkt kan overgaan tot woningaankoop. Notariskosten en overdrachtsbelasting zijn zaken die voor eigen rekening komen. En wie geen gevulde spaarrekening heeft of een familielid dat bereid is tot een schenking, de zogeheten jubelton, vist bijna altijd achter het net.

 

De situatie wordt er de komende tijd niet beter op, zeker als ook de huizenprijzen sky high blijven. En kwam aanvankelijk vooral de modaal verdienende alleenstaande op de huizenmarkt in de problemen, inmiddels is het voor tweeverdieners ook al lastig om een hypothecaire lening te krijgen.

Samenwonenden hebben het zwaar, is de conclusie van onderzoek van De Hypotheker. “Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan.” Voor hen geldt eveneens dat zij gemiddeld genomen maar toegang hebben tot 32 procent van de woningen. Modaal verdienende alleenstaanden kunnen rond de 170.000 euro lenen; tweedverdieners een krappe 3 ton, uitgaande van een rente van 1,25 procent voor 10 jaar vast met NHG.

 

Het kabinet verwacht dat het afschaffen van de overdrachtsbelasting jongeren helpt om toch te kunnen kopen. Al gaan de starters daar zelf niet op voorhand vanuit, volgens een ander onderzoek van De Hypotheker. Ze menen dat de afschaffing ervan alleen maar een prijsopdrijvend effect heeft. Waar de jongeren ook niet blij van worden is dat tegenover het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters staat dat beleggers meer belasting moeten betalen wanneer ze een huis aanschaffen. Die moeten vanaf 2021 8 procent neertellen. Voor jongere huurders in de vrije sector betekent dit dat ze mogelijk met nog hogere huren worden geconfronteerd, waardoor ze minder kunnen sparen om te kunnen investeren in een koophuis.

 

 

Pensioenakkorrd

Voor huurders in de vrije sector is het wonen in een huurhuis veelal een tijdelijke stap op weg naar een koophuis. Uit onderzoek van ABN Amro en Ipsos komt bijvoorbeeld naar voren van bijna 40 procent van plan is te kopen. Voor huurders in de sociale sector is dat ruim een kwart.

 

Meer lezen over starters op de woningmarkt? Ga naar het dossier op Amweb.nl

Masterclass Digitaal Leiderschap

Jongeren en woningmarkt

9/12
Loading ...