Pensioenadvocaat Mark Heemskerk praat adviseurs bij over het pensioenakkoord

Dit is wat de adviseur moet weten

2021 wordt hét jaar van de pensioenadviseur. Nooit eerder in hun carrière kregen ze met zoveel veranderingen te maken als in het komende jaar. Mark Heemskerk is een van de sprekers op de AMacademy Pensioen, waar iedereen die meer wil weten over het pensioenakkoord in korte tijd zijn of haar kennis kan updaten.


Foto rechter kolom

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er tot in detail uit komt te zien, is nog ongewis. Het definitieve wetsvoorstel wordt namelijk pas ergens rond de zomer van dit jaar verwacht. De grote lijnen zijn echter geen verrassing meer. Adviseurs gaan er al langer vanuit dat de vlakke premiestaffel de doorsneesystematiek vervangt en individueel sparen de standaard wordt vanaf uiterlijk 2026. Ook is duidelijk dat er betere mogelijkheden komen om in de derde pijler pensioen op te bouwen. En dan komt er nog flexibiliteit als het gaat om het opnemen van pensioen: het wordt mogelijk om bij pensionering 10 procent ineens op te nemen.

 

Advocaat/partner Mark Heemskerk bij heldlaw in Amsterdam, tevens hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger van het Hof Den Bosch, heeft het conceptwetsvoorstel van 205 pagina’s inmiddels doorgespit. “Dit leeft enorm en duidelijk is wel dat we niet voor 2026 maar al voor 1-1-2024 besluiten moeten hebben genomen. Er zitten allerlei overgangsrechtelijke bepalingen in, die spannend zijn voor met name de verzekerde regelingen.”

Ziet het conceptvoorstel eruit zoals je had verwacht?

“Ze gaan inderdaad de boel overhoop gooien in alle pensioenregelingen – en dan heb ik het ook over de pensioenfondsregelingen. De uitkeringsovereenkomst verdwijnt. Daar komen premieovereenkomsten voor in de plaats. De wet schrijft heel duidelijk voor dat dit moet. De fiscale regels – dus het niveau dat fiscaal is toegestaan aan premies – zijn in het conceptwetsvoorstel vastgelegd. En allerlei regels over opgebouwd pensioen en invaren, al geldt dat laatste met name voor de fondsen.”

‘Nu is er duidelijkheid over dat de progressieve premiestaffel bij verzekerde regelingen nog even in stand kan worden gehouden’

Mark Heemskerk

 

Zitten er voor de verzekerde regelingen nog verrassingen in het concept?

“Al je het filmpje terugdraait, zie je wel de beweging ernaartoe. Wat voor de verzekeringspraktijk van belang is, is met name het overgangsrecht: de progressieve premies mogen blijven bestaan en je mag ook een bestaande uitkeringsovereenkomst nog wijzigen naar een premiestaffel. Probleem van de verzekerde regelingen was voor de wetgever dat wanneer die worden meegenomen in het pensioenfondsmodel we het niet gefinancierd krijgen zoals bij fondsen. Last minute is bedacht om de progressieve premiestaffel bij verzekerde regelingen even in stand te houden, al is dat niet superschokkend en nieuw. Ik kreeg er wel allerlei vragen over vanuit de praktijk en ook van pensioenadviseurs. Want wat betekent het als een klant wil verlengen? Nu is daar meer duidelijkheid over: een bestaande verzekerde db-regeling, dus een middelloonregeling, kun je tot 1 januari 2022 nog omzetten naar een progressieve premie, zodat die voor bestaande werknemers gehandhaafd kan blijven.”

AMacademy Pensioen

Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond het pensioenakkoord? Waar moet jij in praktijk rekening mee houden nu er nog geen nieuwe Pensioenwet is? Tijdens AMacademy Pensioen op dinsdag 13 april behandelen twee pensioendeskundigen in één ochtend alles wat jij moet weten over het pensioenakkoord. Mark Heemskerk en Corey Dekkers voorzien je van de laatste ontwikkelingen, zodat je weer helemaal op de hoogte bent en jij klanten of collega’s kunt voorzien van het beste advies. Meer informatie of aanmelden? Ga naar pensioen.amweb.nl


Daar hebben werkgevers nog drie jaar voor. Is dat niet voldoende?

“Werkgevers hebben bij verzekerde regelingen vaak te maken met ondernemingsraden die moeten instemmen, zeker wanneer er geen cao is. Als er nu werknemers zijn met een middelloonregeling die een premieovereenkomst krijgen en de or heeft instemmingsrecht, dan wordt dat niet echt gemakkelijk. Want wat doe je als de ondernemingsraad zegt het een slecht plan te vinden? Die kans bestaat namelijk, omdat sprake is van een risicoverschuiving. Wanneer je de handen niet op elkaar krijgt, heb je het als werkgever heel ongezellig met je ondernemingsraad en krijg je heibel in je organisatie.

Het conceptwetsvoorstel is vooral geschreven vanuit de pensioenfondsen, waar het individueel bezwaar bij een collectieve waardeoverdracht is gesloopt. Voor ondernemers met een verzekerde regeling is het veel moeilijker om door de hoepel te komen.”

 

Lees het hele artikel op Amweb met enkele concrete tips voor adviseurs.

 

Woningverduurzaming

Pensioenakkoord

3/9
Loading ...