Roland Goldman (Söderberg):

'iRad geeft beeld van het totale financiële plaatje'?

Pensioencommunicatie wordt met het oog op het nieuwe pensioenstelsel steeds belangrijker. Organisaties in de pensioen(advies)wereld hebben vaak digitale middelen beschikbaar die pensioendeelnemers inzicht moeten geven in hun pensioenplaatje. Söderberg & Partners werkt met iRad, die (pensioen)adviseurs in staat stelt efficiënt en snel de totale financiële situatie in beeld te brengen. Vier vragen aan ceo Roland Goldman van Söderberg & Partners Nederland.

Roland Goldman
Lees verder 

Söderberg & Partners is in thuisland Zweden succesvol als het om pensioencommunicatie gaat en kopieert de ervaringen nu naar Nederland. Waarom ons land?

“De aanleiding dat Söderberg naar Nederland is gekomen in 2017 is de pensioentransitie die eraan zit te komen. Zweden laat zich namelijk goed vergelijken met Nederland als het gaat om de structuur: je hebt verplichte pensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, verzekerde regelingen, cao’s en vakbonden. Ook was een behoorlijke hoeveelheid regelingen op DB gebaseerd, wat vergelijkbaar is met Nederland vandaag de dag. De transitie naar volledig DC, geïndividualiseerde pensioenregelingen, is daar al doorgevoerd. Die transitie is het grote succes van Söderberg in Zweden geweest. Vanaf het begin heeft Söderberg zich op die transitie gericht, omdat een individuele adviesbehoefte ging ontstaan. Daar is in geïnvesteerd en daarmee heeft Söderberg de markt kunnen veroveren.”

 

Wat is het succes achter het pensioencommunicatiemodel van Söderberg?

“Wij hebben de tooling iRad; dat is Zweeds voor online advies, een Nederlandse naam hebben we nog niet. Dit is pensioencommunicatiemiddelsoftware die het proces efficiënter maakt en versnelt. De riskprofiler, Mijngeldzaken.nl en financial planning zijn daarin bijvoorbeeld gekoppeld en voor het gemak ook nog eens gekoppeld aan DigiD, zodat alle informatie beschikbaar is. Adviseurs die met iRad werken kunnen direct een beeld geven van het totale financiële plaatje van deelnemers. Wat bijzonder is, is dat onze riskprofiler niet alleen kijkt naar risicobereidheid maar ook naar de risicocapaciteit. Dat is nieuw.”

 

Wat is daar bijzonder aan?

“Onze riskprofiler is een moderne uitvoering van de riskprofiler waar iedereen mee werkt. Een riskprofiler kijkt of je snapt wat je doet, naar je risicobereidheid, maar niet of je je ook kunt veroorloven wat je doet. Onze visie is dat dit dat wel nodig is in de transitie naar het nieuwe pensioenhuis. Passen jouw keuzes in jouw totale financiële plaatje? Dat doet iRad wel.”

 

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst met iRad in Nederland?

“We gaan ervan uit dat het aantal gebruikers toeneemt. Werkgevers moeten immers een keus maken en anticiperen op de nieuwe Pensioenwet, maar voelen zich ook meer verantwoordelijk voor de financiële fitheid van werknemers. Dat betekent dat er meer advies wordt gegeven. We hebben de ambitie een fors deel van de beroepsbevolking van Nederland te gaan begeleiden. Ik heb enige tijd geleden het aantal van 2 miljoen opgeschreven; dat is 20 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Onderdeel van onze strategie is overigens dat we mensen aan tafel willen hebben, het persoonlijk maken. Daar zul je de infrastructuur voor moeten hebben en mensen overal in Nederland een loket moeten bieden. Dat kunnen ook assurantietussenpersonen of hypotheekadviseurs zijn; die werken dan weliswaar niet vanuit de invalshoek pensioen, maar kunnen wel gebruikmaken van de toolings.”

 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op Amweb

Collegereeks klantgericht innoveren

Pensioencommunicatie

8/12
Loading ...